<มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง, สว่างบูชาธรรมและ จีตัมเกาะ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้>-มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง, สว่างบูชาธรรมและ จีตัมเกาะ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง, สว่างบูชาธรรมและ จีตัมเกาะ มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้-
-

          นาง สุกัญญา รัตน์สุวรรณ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ้งเปิดเผยภายหลังจากที่ทำการแจก จ่ายผ้าหม่กันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ โดยร่วมกับมูลนิธิสว่างบูชาธรรมอุบลราชธานี และมูลนิธิจีตัมเกาะ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง  อำเภอวารินชำราบ และ ในเขตพื้นที่อำเภอสำโรง  และในเขต อ น้ำยืน

     ว่า มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการด้านสังคมสงเคราห์ทุกๆ ด้าน เช่นงานช่วยเหลือผู้ประสพเหตุสาธารณะภัยต่างๆภัยหนาว อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ซึ่งทางมูลนิธิปอเต๊กตึ้งไม่ได้นิ่งนอนใจในหนาวนี้ทางมูลนิธิได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่อยู่ในถึ่นธุรกานดาน ทุกภาคของประเทศไทย 

นาง สุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งของที่มามอบให้วันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสพภัยสิ่งของเหล่านี้ถึงแม้จะไม่มากนักแต่เป็นน้ำใจของคณะกรรมการที่ฝากความระลึกถึงฝากความห่วงใยแก่ประชาชนทุกๆท่านที่ได้รับความเดือดร้อน

                                                  ศุภชัย  นามแก้ว      ผู้สื่อข่าว    R T V รายงานครับ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511