<ค้นหานักอนุรักษ์รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7”-psu->-ค้นหานักอนุรักษ์รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7”-psu--
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ค้นหานักอนุรักษ์รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7”-psu--
-

นางมัสยา คำแหง ผู้ประสานงานมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต ในฐานะกรรมการสรรหาระดับจังหวัด ซึ่งทำหน้าที่สรรหาบุคคล ชุมชน และกลุ่มเยาวชนที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 – 9 มิถุนายนที่จะถึงนี้ คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 จะเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาบุคคล ชุมชน และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถูกเสนอเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียวปี 2548 ในหัวข้อ “คน น้ำ ป่า วิถีพึ่งพาและผูกพัน”

                นอกจากนั้น คณะกรรมการยังจะลงติดตามความคืบหน้า และพัฒนาการของบุคคล หรือชุมชนใน จ.อุบลราชธานีที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว อันประกอบด้วยเครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม และเครือข่ายป่าชุมชนดงใหญ่ วังอ้อ - วังถ้ำ

                นางมัสยา กล่าวว่า ในครั้งที่ 7 นี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งเข้าประกวดทั้งประเภทบุคคล ชุมชน ได้แก่ นางอำไพ ศรีลาเลิศ จากป่าชุมชนบ้านชาด ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ พระอาจารย์แสง โชติวโร วัดป่าโนนหนองไฮ ต.โคกสะอาด กิ่ง อ.น้ำขุ่น และประเภทชุมชนได้แก่ เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม และป่าดงใหญ่วังอ้อ -วังถ้ำ

                สำหรับการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ประเภทบุคคล ชุมชน และกลุ่มเยาวชนได้หมดเขตรับสมัครแล้ว เหลือเพียงประเภทงานเขียน และประเภทความเรียงเยาวชนที่เปิดรับผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 นี้ ส่วนผลการตัดสินของคณะกรรมการจะมีขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายนศกนี้

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511