<กกต.อุบลฯ เผย เลือกตั้ง ส.ส.บัตรเสีย – โนโหวต มากสุดเป็นประวัติการณ์>-กกต.อุบลฯ เผย เลือกตั้ง ส.ส.บัตรเสีย – โนโหวต มากสุดเป็นประวัติการณ์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กกต.อุบลฯ เผย เลือกตั้ง ส.ส.บัตรเสีย – โนโหวต มากสุดเป็นประวัติการณ์-
-

       กกต.อุบล สรุปยอดผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 63.21 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เขต 1, 4 มีผู้ออกมาใช้สิทธิมากสุด ส่วนเขต 6 ต่ำสุด ขณะที่บัตรเสียร้อยละ 17.10 โนโหวต ร้อยละ 23 มากสุดในประวัติการณ์
       
       วันที่ 5 เม.ย.2549 เวลา 10.00 น. นายนเรศ สุวรรณกูฎ หัวหน้างานจัดงานเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ผ่ายรายการทุ่งศรีเมือง ถึงภาพรวมการเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี ว่า ภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 63 .21 มากกว่าที่ กกต.คาดการณ์ไว้ ร้อยละ 60 แต่อย่างไรก็ดีหากตามมาตรฐานแล้วน่าจะเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป
       
       ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุด คือ เขต 1 ร้อยละ 68.93 และเขต 4 ร้อยละ 68.66 ส่วนเขต 6 นั้นมีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยที่สุดเพียง ร้อยละ 57.64 ขณะที่ภาพรวมของบัตรเสียทั้งจังหวัด มีร้อยละ 17.10 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ร้อยละ 23 เนื่องจากหลายองค์ประกอบ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีบัตรเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเป็นจำนวนมาก
       
       ขณะเดียวกัน การใช้ตรายางในการกากบาทนั้น ก็มีผลดีทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีผลเสีย คือ ผู้มาใช้สิทธิปั๊มไม่ตรงช่อง สีจืดซีดมองไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การใช้ตรายางในจังหวัดอุบลราชธานีใช้ตรายางมากกว่าปากกา และไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องทุจริตเข้ามาแต่อย่างใด ส่วนกรณีการหันคูหานั้น กกต.ได้หันคูหาออกมาด้านนอกในการเลือกตั้ง อบต.เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ก็ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด แต่การเลือกตั้งในครั้งนี้กลับมีปัญหา ส่วนการเลือกตั้ง ส.ว.ที่จะถึงนี้ก็ขอให้พี่น้องออกมาใช้สิทธิกันเช่นเดิม
       
       ขณะที่ผลการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้
       
       เขต 1 พื้นที่ อ.เมือง (เฉพาะ ต.ในเมือง แจระแม ปทุม กุดลาด กระโสบ และไร่น้อย) มีผู้สมัคร 2 คน คือ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคไทยรักไทย คะแนนเสียงจากประชาชนยังเหนียวแน่น รวมทั้งสิ้น 34,749 คะแนน ส่วน นายไพศาล อัครรัตนดิลก นักสู้ชอปเปอร์ ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้น 4,733 คะแนน เขต 1 จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,740 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ ทั้งสิ้น 70,125 คน (68.93%) บัตรไม่ลงคะแนนเสียง 25,014 ใบ (35.67%) บัตรเสีย 5,629 (8.03%) บัตรดี 39,482 คะแนน (56.30%) ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทรท.กวาดคะแนนเสียงไปทั้งสิ้น 40,377 คะแนน โนโหวต 22,532 คะแนน (32.13%) บัตรเสีย 2,512 คะแนน (3.58%) บัตรดี 45,081 คะแนน (64.29%)
       
       เขต 2 พื้นที่ อ.เมือง (เฉพาะ ต.หัวเรือ และ ต.ขี้เหล็ก) อ. ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง อ.ตาลสุม (เฉพาะ ต.นาคาย และ ต.จิกเทิง) และกิ่ง อ.เหล่าเสือกโก้ก มีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือ นายสมบัติ รัตโน จากพรรค ทรท.ได้คะแนนเสียงไป 44,098 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,253 คน แต่ออกมาใช้สิทธิเพียง 74,723 คน (66.57%) ผลคะแนนโนโหวต 18,475 คะแนน (24.72%) บัตรเสีย 12,150 คะแนน (16.26%) และบัตรดี 44,098 คะแนน (59.02%) ขณะที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรค ทรท.กวาดไป 46,547 คะแนน โนโหวต 16,542 คะแนน (22.14%) บัตรเสีย 4,619 คะแนน (6.18%) และบัตรดี 53,562 คะแนน (71.68%)
       
       เขต 3 อ.เมือง (เฉพาะ ต.ปะอาว ต.หนองขอน ต.หนองบ่อ และ ต.ขามใหญ่) และ อ.เขื่องใน นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต สังกัดพรรคไทยรักไทย ได้คะแนน 37,822 คะแนน ด้าน นายอังกูร จารุวงศ์ พรรคประชากรไทย ได้คะแนนไป 1,646 คะแนน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,387 คน มาใช้สิทธิ เพียง 73,573 คน (61.63%) ส่วนผลคะแนนโนโหวต 23,115 คะแนน (31.42%) และบัตรเสีย 10,990 คะแนน (14.94%) คะแนน และบัตรดี 39,468 คะแนน (53.64%) ส่วนคะแนนของปาร์ตี้ลิสต์ได้คะแนน 39,494 คะแนน โนโหวต 21,863 คะแนน (29.73%) บัตรเสีย 5,355 (7.28%) และบัตรดี 46,326 คะแนน (62.99%)
       
       เขต 4 พื้นที่ อ.วารินชำราบ และ อ.สำโรงใน (เฉพาะ ต.โคกก่อง ต.บอน และ ต.สำโรง) มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 123,730 คน มาใช้สิทธิรวม 84,950 คน (68.66%) นายสุพล ฟองงาม สังกัดพรรคไทยรักไทย ก็ได้คะแนนอย่างไร้คู่แข่ง 58,014 คะแนน โนโหวต 17,240 คะแนน (20.29%) บัตรเสีย 9,696 คะแนน (11.41%) และบัตรดี 58,014 คะแนน (68.29%) ส่วนปาร์ตี้ลิสต์ พรรค ทรท.ได้คะแนนเสียง 62,173 คะแนน ส่วนเขตนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิเพียง84,950 คน (68.66%) จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 123,730 คน โนโหวต 14,926 คะแนน (17.57%) บัตรเสีย 3,752 คะแนน (4.42%) และบัตรดี 66,272 คะแนน (78.01%)
       
       เขต 5 ได้แก่ อ.ตระการพืชผล และ อ.กุดข้าวปุ้น มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 112,306 คน มาใช้สิทธิเพียง 69,124 คน (61.55%) และมีผู้สมัครพรรค ทรท.คนเดียว คือ นายชูวิทย์ พิพักท์พรพัลลภ ได้คะแนน 39,715 คะแนน โนโหวต14,839 คะแนน (21.47%) บัตรเสีย 14,570 คะแนน (21.08%) และบัตรดี 39,715 คะแนน (57.45%) ส่วนผลการนับคะแนนของปาร์ตี้ลิสต์ พรรค ทรท.ได้ 44,579 คะแนน ผลคะแนนโนโหวต 12,843 คะแนน (18.58%) บัตรเสีย 5,589 คะแนน (8.09%) และบัตรดี 50,692 คะแนน (73.33%)
       
       เขต 6 ได้แก่ พื้นที่ อ.เขมราฐ โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ (เฉพาะ ต.นาเลิน ) และกิ่ง อ.นาตาล มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 109,839 คน ออกมาใช้สิทธิ 63,307 คน (57.64%) ขณะที่ผู้สมัครคนเดียว คือ นายอุดร ทองประเสริฐ หมายเลข 2 จากพรรค ทรท.ได้คะแนน 36,392 คะแนน โนโหวต 12,425 คะแนน (19.63%) บัตรเสีย 14,490 คะแนน (22.89%) และบัตรดี 36,392 คะแนน (57.48%) ส่วนปาร์ตี้ลิสต์ พรรค ทรท.ได้คะแนน 39,759 คะแนน โนโหวต 10,941 คะแนน (17.28%) บัตรเสีย 5,126 คะแนน (8.10%) และบัตรดี 47,260 คะแนน (74.65%)
       
       เขต 7 ได้แก่ พื้นที่ อ.โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ (ยกเว้น ต.นาเลิน ) อ.สิรินธร (ยกเว้น ต.โดนก่อ และช่องเม็ก) อ. ตาลสุม (ยกเว้น ต.นาคายและจิกเทิง) อ.พิบูลมังสาหาร (เฉพาะ ต.ระเว ทรายมูล และโพธิ์ศรี) มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 116,665 คน ออกมาใช้สิทธิ 70,210 คน (60.18%) พรรค ทรท.ส่ง นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ กวาดคะแนนไปได้ 34,484 คะแนน ขณะที่ นายอภัย กินามณี ของพรรคคนขอปลดหนี้ ได้คะแนนไป 12,223 คะแนน ส่วนคะแนนโนโหวต 12,129 คะแนน (17.28%) บัตรเสีย 11,374 คะแนน (16.20%) และบัตรดี 46,707 คะแนน (66.52%) ส่วนพรรค ทรท.ได้คะแนนปาร์ตี้สิลต์ ไป 43,697 คะแนน โนโหวต 11,701 คะแนน ( 16.67%) บัตรเสีย 5,098 คะแนน (7.26%) บัตรดี 5,3411 (76.07%)
       
       เขต 8 ได้แก่ พื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร (ยกเว้น ต. ระเว ต.ทรายมูล และ ต.โพธิ์ศรี) กิ่ง อ.สว่างวีรวงศ์ และ กิ่ง อ.นาเยีย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105,318 คน มาใช้สิทธิ 66,491 คน (63.13%) นายพูลสวัสด์ โหตระไวศยะ พรรค ทรท.ได้คะแนนเสียงไป 34,538 คะแนน โนโหวต 20,111 คะแนน (30.25%) บัตรเสีย 11,842 คะแนน (17.81%) และบัตรดี 34,538 คะแนน (51.94%) ส่วนปาร์ตี้ลิสต์ พรรค ทรท.ได้คะแนน 38,362 คะแนน โนโหวต 17,526 คะแนน (16.67%) บัตรเสีย 4,545 คะแนน (6.84%) บัตรดี 44,420 คะแนน (66.81%)
       
       เขต 9 อ.บุณฑริก นาจะหลวย และสิรินธร ในบางส่วน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 103,567 คน มาใช้สิทธิ 65,654 คน (63.39%) นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ ได้คะแนนเสียง 45,360 คะแนน โนโหวต 8,546 คะแนน (13.00%) บัตรเสีย 11,847 คะแนน (18.02%) และบัตรดี 45,261 คะแนน ส่วนปาร์ตี้ลิสต์ พรรค ทรท.กวาดไป 47,596 คะแนน โนโหวต 7,810 คะแนน (11.90%) บัตรเสีย 4,600 (7.01%) และบัตรดี 53,244 (81.10%)
       
       เขต 10 อ.น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น สำโรง และเดชอุดม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 117,180 คน มาใช้สิทธิ 72,629 คน (61.98%) นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ได้คะแนน 42,229 โนโหวต 13,844 คะแนน (19.06%) บัตรเสีย 13,570 คะแนน (18.68%) และบัตรดี 45,261 คะแนน (68.94%) ปาร์ตี้ลิสต์ พรรค ทรท.ได้คะแนน 49,875 คะแนน โนโหวต 10,675 คะแนน (14.90%) บัตรเสีย 5,164 คะแนน (7.11%) และบัตรดี 56,789 คะแนน (78.19%)
       
       และเขต 11 อ.เดชอุดม (ยกเว้น ต.ทุ่งเทิง) ผู้มาใช้สิทธิ 111,832 คน ใช้สิทธิ 69,131 คน (61.82%) นายชาตรี พิริยกิจไพบูลย์ ได้คะแนน 34,405 โนโหวต 21,156 คะแนน (30.60 %) บัตรเสีย 13,570 คะแนน (19.63%) และบัตรดี 34,405 คะแนน (49.77%) ปาร์ตี้ลิสต์ พรรค ทรท.43,092 คะแนน โนโหวต 15,340 คะแนน (22.19%) บัตรเสีย 4,592 คะแนน (6.64%) บัตรดี 49,199 (71.17%)
       
       ขณะที่รวมผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 11 เขต ของจังหวัดอุบลราชธานีของ 8 พรรคการเมือง ผลปรากฏว่า หมายเลข 1 พรรคเกษตรกรไทย รวม 26,442 คะแนน หมายเลข 2 พรรคไทยรักไทย ได้คะแนนสูงสุด 495,551 คะแนน หมายเลข 3 พรรคพลังประชาชน 13,242 คะแนน หมายเลข 4 พรรคประชากรไทย 10,636 คะแนน หมายเลข 5 พรรคแผ่นดินไทย 4,207 คะแนน หมายเลข 6 พรรคไทยช่วยไทย 5,305 คะแนน หมายเลข 7 พรรคพัฒนาชาติไทย 3,911 คะแนน และหมายเลข 8 พรรคธรรมาธิปไตย 6,947 คะแนน
       
       โดยสรุปรวมการเลือกตั้ง ส.ส.แบบรับบัญชีรายชื่อ ปรากฏว่า จังหวัดอุบลราชธานีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,233,817 คน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 779,888 คน (63.21%) บัตรดี 566,256 คะแนน (72.61%) บัตรเสีย 50,953 คะแนน (6.53%) บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 162,699 คะแนน (20.86%)
       
       อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 2 แบบ ครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนและบัตรเสียมีจำนวนมากในทุกๆ เขต โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ 1, 3, 5, 8 และ 11

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9490000046407&Keyword=%cd%d8%ba%c5

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511