<วัดกลาง>-วัดกลาง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วัดกลาง-
-

          วัดกลาง ตั้งอยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อ "วัดกลาง" ตามคติโบราณการตั้งเมือง ชอบหาทำเลใกล้แม่น้ำ และมักชอบเรียกตามทางน้ำไหล เป็นเหนือ เป็นใต้ และกลาง ซึ่งวัดกลาง ตั้งอยู่ระหว่างกลางเมืองอุบลราชธานี ส่วนทางเหนือเรียกว่า “วัดเหนือท่า” (ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งอนามัย 7 ) “วัดเหนือเทิง” ส่วนทางใต้เรียกว่า “วัดใต้ท่า” (ปัจจุบันคือ สถานที่ตั้งสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี) วัดใต้เทิง เป็นวัดคู่กัน

          วัดกลาง เมื่อจุดเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2334 เมื่อท้าวคำผง ได้สร้างเมืองอุบลราชธานี และสร้างวัดหลวงเสร็จแล้ว ฝ่ายเจ้าราชวงศ์ ได้แก่ ท้าวก่ำ ซึ่งเป็นบุตรของพระราชวงศา มีจุดประสงค์สร้างถาวรวัตถุการกุสล เป็นอนุสรณ์ให้เป็นหลักฐานมิ่งขวัญบ้านเมือง เช่นเดียวกับเจ้าหลวง ได้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งอยู่ใกล้กับคุ้มราชวงศ์ จึงได้ชักชวนราษฎรตั้งวัดขึ้นอีกวัดหนึ่ง ให้นามว่า “วัดกลาง” เพราะอยู่ย่านกลางเมืองอุบลราชธานี การสร้างวัดกลาง สร้างขึ้นในราวพ.ศ.2336 ห่างจากวัดหลวงเพียง 3 ปี เพราะปรากฎว่าในสมัยท้าวคำผง เป็นเจ้าครองเมืองอุบลราชธานีนั้น มี 3 วัด ได้สร้างขึ้นแล้วนั้นก็คือ วัดหลวง วัดลางและวัดเหนือท่า

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511