<วัดอูบมุง อ.เขมราฐ พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น>-วัดอูบมุง อ.เขมราฐ พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วัดอูบมุง อ.เขมราฐ พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น-
-

          จากวัดกลาง ใช้ถนนพรมเทพ ตรงขึ้นไปทางทิศตะวันตก วัดหลวง จะอยู่ทางซ้ายมือ วัดหลวงนี้ ถือว่าเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี และถือว่าเป็นวัดประจำเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก ซึ่งก็คือ เจ้าคำผง หรือ พระปทุมวรราชสุริยะวงศ์ ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี นั่นเอง

          เมื่อเจ้าคำผง ได้สร้างวัดหลวงขึ้นแล้ว ก็ได้นำชาวบ้านชาวเมืองมาร่วมกันสร้างพระประธานในพระวิหาร ได้ชื่อว่า "พระเจ้าใหญ่องค์หลวง" ตามนามของท่านผู้ที่นำสร้างพระองค์นี้ ที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า "ญาหลวง"  พระเจ้าใหญ่องค์หลวง เป็นพระพุทธรูปที่สง่างาม ต้องด้วยพุทธลักษณะเป็น "เบญจลักษณะ" ห้าคืบพระสุคตทุกประการ

          วัดสุดท้ายแล้วครับ ออกจากวัดหลวง ใช้ถนนพรมเทพ ตรงขึ้นไป ผ่านแยกวงเวียนน้ำพุเก่า ตรงขึ้นไป ก็จะพบทางเข้าวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อยู่ข้างหน้าเลยเชียว

          พระประธานในพระอุโบสถ มีนามว่า "พระสัพพัญญูเจ้า" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะผสมขัดเงา พระพุทธลักษณะสัดส่วนคล้ายกับพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (จึงได้รับการขนานนามว่า พระพุทธชินราชแห่งอีสาน) โดยมีพระอุปัชฌาสีทา ชัยเสโน เป็นช่างและประธานดำเนินการหล่อ เมื่อ พ.ศ. 2459 พระพุทธปฏิมาองค์นี้ มีนามเมื่อแรกสร้างว่า "พระพุทธสัพพัญญูเจ้า" หน้าตัก 4 คืบพระสุคต การหล่อใช้โลหะธาตุหนัก 30 หาบ การขัดเงา ราศรรัศมีแผ่กระจายสง่างามมาก

          จบแล้วครับ ครบ 9 วัดพอดิบพอดี  แต่ช้าก่อนครับ ผมพาท่านมาถึงวัดสุปัฏน์ เป็นวัดสุดท้าย เพราะอยากเชิญชวนท่านไปที่ท่าน้ำ ซึ่งทางวัดจัดให้เป็นเขตอภัยทาน มีแพสำหรับให้อาหารปลาด้วยครับ เห็นมั๊ยครับ ได้ทำบุญแล้ว ได้ทำทานด้วย ครบถ้วนบริบูรณ์ สวัสดีครับ.-

[1] [2] [3]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511