<วัดทองนพคุณ>-วัดทองนพคุณ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วัดทองนพคุณ-
-

          วัดทองนพคุณ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่บริเวณกิโลศูนย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน ราชบุตร(หนูคำ) เป็นบุตรของราชบุตรสุ้ยกับนางทอง (ต้นตระกุล ณ อุบล ) เป็นผู้สร้างประมาณ พ.ส.2420 ซึ่งสร้างในพื้นที่ของท่าน เพื่ออุทิศแด่มารดาของท่าน คือย่าแม่ทองภรรยาเจ้าราชบุตรสุ้ย แล้วให้นามตามนามของมารดาของเจ้าราชบุตรว่า "วัดทองนพคุณ" เป็นเป็นอนุสรณ์แก่มารดาที่มรณกรรม

          ราชบุตร (หนูคำ) เมื่อท่านได้สร้างวัดทองนพคุณเสร็จแล้ว บรรจุอัฐิมารดาไว้ที่วัดทองนพคุณ ท้าวหนูคำ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าราชบุตรเมืองอุบล เมื่อ พ.ศ.2418 ซึ่งเป็นสมัยพรหมเทวา เป็นเจ้าเมืองอุบล พ.ศ.2429 เจ้าพรหมเทวาถึงแก่อนิจกรรม พ.ศ.2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว( ร.5) โปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งให้เจ้าราชบุตร (หนูคำ) เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าราชบุตรหนูคำกำลังป่วยหนัก ในไม่ช้าก็ถึงแก่อนิจกรรม ก่อนที่จะได้ครองเมืองเช่นเดียวกับราชบุตรสุ้ยบิดาของท่าน ซึ่งปรากฎว่ามี "เจ้า" นำหน้า เฉพาะท้าวหนูคำ ครองตำแหน่งคนเดียว เพราะท่านเป็นข้าหลวงเดิม ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุนั้น จึงโปรดเกล้าให้ยกฐานะตำแหน่งราชบุตร ขึ้นเป็นตำแหน่งเจ้าราชบุตร (หนูคำ) สร้างวัดทองนพคุณ เสร้จแล้ว ก็มีน้ำใจผ่องใส เห็นแจ้งในบุญกุศลและมีจิตใจเลื่อมในพระพุทธศาสนา

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511