<วัดป่ามงคล (ธ)>-วัดป่ามงคล (ธ)-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วัดป่ามงคล (ธ)-
-

NTT_WatphaSrimongkol-002.jpg

               วัดป่ามงคล (ธ) บ้านท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เริ่มสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2535 โดยพระสังคม  อาจารสัมปันโน ได้รับบริจาคที่ดินจาก นางอวน กุลาราช เป้นผู้ถวาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา เมื่อปี พ.ศ.2537 ได้สร้างอาสนะ เช่น ศาลา (ซึ่งใช้เป็นโบสถ์ด้วย) กุฎิ 5 หลัง ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น

               พ.ศ. 2542 พระพรชัย  โอปายิโก ได้มาอยู่แทน (ไม่ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติม) จนถึงปลายปี พ.ศ. 2547 และพระเริงฤทธิ์  ออัคคปัญโญ ได้มาอยู่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2548 ได้มาซ่อมแซมหลังคา ศาลาฯ (เก่า ซึ่งชำรุดหมดแล้ว) และได้สร้างศาลาฯ หลังใหม่ ในปี พ.ศ. 2549 พร้อมสร้างพระประธาน หน้าตักกว้าง 2.99 เมตร สูง 4.87 เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 และตั้งชื่อพระประธานว่า "พระเจ้าโลกุตตระญาณโชติ" ทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552

               ศาลาการเปรียญ ได้ก่อสร้างแบบศิลปะประยุกต์ ร่วมสมัย ชื่อ ศาลาแรงศรัทธา

พระอธิการเริงฤทธิ์  อัคคปัญโญ /ข้อมูล-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511