<ไหว้พระเสริมบารมี... เที่ยววัดงาม ตามนามมงคล>-ไหว้พระเสริมบารมี... เที่ยววัดงาม ตามนามมงคล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ไหว้พระเสริมบารมี... เที่ยววัดงาม ตามนามมงคล-
-

               วัดไชยมงคล ตั้งอยู่บนถนนพโลชัย ด้านหลังห้างอุบลพลาซ่า แถววๆ ศาลากลาง  สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกภายหลังเจ้าเมืองอุบล ลำดับที่ 4 ยกทัพกลับจากปราบกบฏฮ่อที่นครเวียงจันทร์ แล้วมาแวะพักกองทัพที่บริเวณนี้

               ชาวอุบลนิยมกราบไหว้บูชาเพื่อขอพรให้มีโชคมีชัย มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และเป็นมงคลในการดำรงชีวิต

               วัดพลแพน ตั้งอยู่บนถนนพลแพนตัดกับถนนพโลรังฤทธิ์  ตรงข้ามมยุรีแมนชั่น   พระพิทักษ์ชุมพล  (บัวริน)  และกวนเมือง  (แพน)  เมืองอุบลราชธานี ได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นที่ทุ่งนาของท่านทั้งสอง  ให้ชื่อว่าพลแพน  ตามนามของท่านมารวมกันเป็นวัดพลแพน  เล่ากันว่า หลังจากตั้งทัพเพื่อยกทัพไปปราบกบฏฮ่อแล้ว มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลผ่านเส้นทางที่ตั้งของวัดนี้ เป็นที่มาของชื่อถนนพลแพน อันหมายถึง เส้นทางเคลื่อนย้ายกำลังพล

               วัดแจ้ง ตั้งอยู่หัวมุมถนนสรรพสิทธิ์ ตัดกับถนนนครบาล ตรงข้ามกับวนิดาแมนชั่น

               “แจ้ง” ภาษาอีสานแปลว่า สว่าง ชื่อวัดแจ้งได้มาจาก ผู้สร้างเห็นแจ้งในบุญกุศล ชมสิมหรือโบสถ์โบราณตามแบบภาคอีสาน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เคยได้รับเกียรติบัตรในงานนิทรรศการ  “สถาปนิก  30”  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของเมืองอุบลฯ ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ เยื้องกับร้านขายดีภัตตาคาร  สร้างในปี พ.ศ.2414 เดิมชื่อวัดสว่าง เล่ากันว่า สมัยญาท่านพ้วย เป็นเจ้าอาวาส ท่านมักจะทำงานตามอารมณ์เสมอ ศิษยานุศิษย์จึงให้นามใหม่ว่า วัดสว่างอารมณ์ แต่ชาวอุบลนิยมกราบไหว้ เนื่องเพราะนามของวัด ให้ความรู้สึก เบิกบานแจ่มใส หน้าที่การงานราบรื่น

               วัดสารพัฒนึก อยู่บริเวณสี่แยกทางเข้าสนามบิน ด้านหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  มีความหมายทำสำเร็จทุกอย่างตามความต้องการ ได้สมความปรารถนา เชิญสักการะพระประธาน ที่สร้างจากมวลสารดอกไม้พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 5

               วัดทองนพคุณ ตั้งอยู่ถนนสรรพสิทธิ์ บริเวณแยกกิโลศูนย์  ราชบุตร  (หนูคำ)  ได้สร้างวัดทองนพคุณขึ้นประมาณ  พ.ศ.2418  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่มารดาของท่าน  ชาวอุบลนิยมทำบุญที่วัดทองนพคุณ ด้วยความหมายถึง ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ได้แก่ บิดามารดา อันเป็นบุญที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง

               วัดศรีแสงทอง ตั้งอยู่ถนนอุบล-ตระการ  ด้านทิศตะวันออก  สนามบินนานาชาติ ชื่อวัดศรีแสงทอง เป็นชื่อที่มีความหมายเป็นสิริมงคล  ทำให้มีญาติโยมนิมนต์ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เปิดสำนักใหม่  หรือ  งานมงคลต่าง ๆ อยู่เสมอ

               วัดปทุมมาลัย ตั้งอยู่ถนนสรรพสิทธิ์ ตรงข้ามโรงเรียนอุบลวิทยาคม  เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว มีพระเจ้าวิเศษ พระเจ้าประเสริฐ เป็นพระพุทธรูปประจำวัด ซึ่งชาวอุบลนิยมกราบไหว้พระทั้งสององค์เพื่อขอพรอันประเสริฐ

ข้อมูลจากหนังสือ
"ถนนสายธรรม  แนะนำพระดี ศรีนครอุบลฯ"
จัดทำโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี
สนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ฟรี ! ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร.045-246060

ลิขสิทธิ์ภาพโดย :
กลุ่มช่างภาพไกด์อุบลดอทคอม
www.GuideUbon.com

นายสมชาติ  เบญจถาวรอนันท์
นายสุขสันต์  แก้วสง่า
นายพงศธร  โชติมานนท์
นายชนุตม์  ทองอ่อน
นายทวีสิทธิ์  วีระวัฒนชัย
นายเจษฎา  ทองเถาว์
นายจิรพงษ์  สินวิวัฒนกุล
นายณวรัญญ์  ศิริสุนทร
นายไพโรจน์  ไชยสมพงษ์พันธ์
นายอภินันท์  ธนาพรพาณิชย์กุล
นายธานินทร์  จึงสุวดี
นายธนากร  อรุณเรืองสวัสดิ์
นายปรัญชา  รัตนสิริลักษณ์
นายณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม
นางสาวหทัยกาญจน์  พลโกษฐ์

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511