<7 วัดยอดนิยมของชาวอุบล>-7 วัดยอดนิยมของชาวอุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-7 วัดยอดนิยมของชาวอุบล-
-

               จัหงวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดวาอารามมากติดอันดับต้นๆ ของประเทศครับ เฉพาะในเขตเทศบาล เลี้ยวไปทุกถนนเป็นต้องมีวัด บางวัดอยู่ตรงข้ามกันเลยครับ นี่คงเป็นอีกสาเหตุนึงกระมัง ที่จังหวัดอุบลฯ ได้ชื่อว่า เป็นเมืองนักปราชญ์  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่อยู่อุบลมาสิบกว่าปี พอจะจับกระแสได้ว่า วัดที่คนอุบลนิยมไปนั้น 5 อันดับต้นๆ มีวัดอะไรบ้าง  เหตุที่ใช้ชื่อเรื่องว่า วัดยอดนิยม  บางท่านอาจแย้งว่า  ทำไมไม่ใช้ว่า วัดที่ชาวอุบลศรัทธา

               ต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้อ่านทุกท่านว่า แต่ละวัด ล้วนสร้างด้วยแรงศรัทธาของพุทธสานิกชนด้วยกันทั้งนั้น แต่เท่าที่สังเกตุดู หากคนอุบลจะไปไหว้พระในวันสำคัญ  หรือโอกาสสำคัญๆ หรือมีแขกบ้านแขกเมืองมา คนอุบลจะพาผู้มาเยือนไปเที่ยววัดไหน  นั่นคือที่มาของเรื่องนี้ครับ 5 วัดยอดนิยมของชาวอุบลฯ

วัดมหาวนาราม

               วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ ถือว่าเป็นวัดอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ชาวอุบลฯ ต้องไปไหว้ ถือว่าเป็นวัดประจำจังหวัดอุบล เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอุบลฯ พิธีการสำคัญทางศาสนาต่างๆ ต้องมาจัดที่วัดนี้

               ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดนี้คือ พระเจ้าใหญ่อินแปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูน พร้อมกับลงรักปิดทอง ลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี

               เที่ยวอุบลฯ ครั้งนี้ อย่าลืมแวะกราบพระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดป่าใหญ่นะครับ

วัดหนองป่าพง

               เคยมีนักท่องเที่ยวบอกกับไกด์อุบลว่า ถ้ามาอุบลฯ แล้วไม่ได้ไปวัดหนองป่าพง ถือว่าไปไม่ถึงอุบลฯ ผมคิดว่าน่าจะมีมูลความจริงอยู่มาก เพราะนักท่องเที่ยวบางท่าน ถึงขนาดเจาะจงให้เป็นเป้าหมายหลักของการเที่ยวอุบล และคนอุบลฯ ก็ชอบพาแขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยววัดหนองป่าพงกันครับ

               วัดหนองป่าพง  อยู่ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ ห่างจากตัวเมืองอุบลฯ ไปทาง อ.กันทรลักษ์ประมาณ 20 กม. มีเกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธา คือ หลวงปู่ชา สุภัทโธ พระป่าสายวิปัสนากรรมฐาน มรณภาพแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2534 มีพิธีพระราชทานเพลิงในปี 2535 ซึ่งต่อมาได้สร้างเจดีย์โพธิญาณไว้เพื่อเป็นที่เก็บอัฐิของหลวงปู่ชา ซึ่งชาวอุบลและพุทธศานิกชนนิยมมากราบไหว้ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณ เป็นอาคารที่จัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร และหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ชา ด้วย

วัดทุ่งศรีเมือง

               วัดทุ่งศรีเมือง  เป็นวัดที่นักท่องท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักดีครับ อาจเป็นเพราะมีภาพ หอไตรกลางน้ำ ผ่านสื่อท่องเที่ยวต่างๆ มายาวนาน แน่นอนครับ มาเที่ยวอุบล ต้องมาแวะชมหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งฯ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน ในการเก็บตำรับตำรา เอกสารสำคัญต่างๆ ไม่ให้มด มอด ปลวกมากัดกิน

               ไปถึงวัดทุ่งศรีเมืองแล้ว ต้องไปกราบ พระเจ้าใหญ่ศรีเมือง ที่ประดิษฐานอยู่บนวิหารศรีเมือง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2.39 เมตร ซึ่งมีประวัติสร้างมานานพร้อมสร้างเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2335

               ด้านข้างของหอไตรฯ เป็นพระอุโบสถ เชิญกราบรอยพระบาทจำลอง และพระเจ้าใหญ่องค์เงิน พร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยครับ

วัดศรีอุบลรัตนาราม

               วัดศรีอุบลรัตนาราม เดิมชื่อ วัดศรีทอง ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ พระแก้วบุษราคัม

               พระแก้วบุษราคัม  เป็นพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน แกะสลักจากแก้วบุษราคัม หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 นิ้ว มีความงามสง่าตามพุทธลักษณะทุกประการ ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถ

               ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีพิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม มาให้ชาวอุบลและพุทธศาสนิกชนกราบไหว พร้อมกับสรงน้ำ ซึ่งไกด์อุบลเชื่อว่า ชาวอุบลมากกว่า 90% จะต้องเคยไปสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมในช่วงงานสงกรานต์มาแล้ว

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

          วัดสุปัฏนารามวรวิหาร   เป็นวัดธรรมยุติวัดแรกของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

          พระอุโบสถวัดสุปัฏนาราม ได้รับอิทธิพลจีน คือตัวอาคารมีระเบียง เสานางเรียงทรงสี่เหลี่ยมล้อมรอบ ระหว่างเสาก่ออิฐเป็นรูปโค้งเรือนแก้วแบบโกธิคของฝรั่งเศส ตัวอาคารไม่ทำหน้าต่างแต่ทำเป็นประตูแทน โดยรอบทางด้านหน้าและด้านข้าง หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมีปีกนก 2 ข้างคลุมชาลา หน้าจั่วเรียบเต็มเสมอเสาด้านหน้า มีลายปูนปั้นเป็นลายไทยผีมือช่างญวน มีปูนปั้นรูปสิงโตหมอบยิ้มอยู่ข้างละ 1 ตัว ซึ่งแตกตางไปจากโบสถ์อื่นๆ ที่นิยมทำพญานาคเฝ้าบันได ชาวอุบล นิยมไปไหว้พระและให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำเขตอภัยทานของวัด

วัดหนองบัว

          ชาวอุบลนิยมเรียก วัดพระธาตุหนองบัว เนื่องจากมีพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 

          พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้ว ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน ต่อมามีการสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิม  พร้อมกับทำพิธียกฉัตรทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ขึ้น ในเวลา 09.59 น. วันที่ 5 มีนาคม 2531 

วัดสระประสานสุข

          เดิมชื่อ วัดบ้านนาเมือง หรือวัดสระประสานสุข ครับ นอกจากจะมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เพราะมีอุโบสถทำด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลังตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงษ์ ยังมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอุบลและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้แก่ หลวงปู่บุญมี โชติปาโล (มรณะภาพเมื่อปี 2547) ซึ่งปัจจุบันลูกศิษย์ยังได้เก็บสรีระหลวงปู่ไว้ในโลงแก้วให้กราบไหว้

          ปัจจุบัน ลูกศิษย์ของหลวงปู่ ยังได้ดำเนินตามดำริของหลวงปู่ต่อไป โดยสร้างอุโบสถบนเรือกลางน้ำ หัวเป็นพญานาค 5 เศียร เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบล พาลูกหลานไปให้อาหารปลาและเต่าซึ่งมีคนมาปล่อยไว้


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511