<7 วัดยอดนิยมของชาวอุบล>-7 วัดยอดนิยมของชาวอุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-7 วัดยอดนิยมของชาวอุบล-
-

               จัหงวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดวาอารามมากติดอันดับต้นๆ ของประเทศครับ เฉพาะในเขตเทศบาล เลี้ยวไปทุกถนนเป็นต้องมีวัด บางวัดอยู่ตรงข้ามกันเลยครับ นี่คงเป็นอีกสาเหตุนึงกระมัง ที่จังหวัดอุบลฯ ได้ชื่อว่า เป็นเมืองนักปราชญ์  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่อยู่อุบลมาสิบกว่าปี พอจะจับกระแสได้ว่า วัดที่คนอุบลนิยมไปนั้น 5 อันดับต้นๆ มีวัดอะไรบ้าง  เหตุที่ใช้ชื่อเรื่องว่า วัดยอดนิยม  บางท่านอาจแย้งว่า  ทำไมไม่ใช้ว่า วัดที่ชาวอุบลศรัทธา

               ต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้อ่านทุกท่านว่า แต่ละวัด ล้วนสร้างด้วยแรงศรัทธาของพุทธสานิกชนด้วยกันทั้งนั้น แต่เท่าที่สังเกตุดู หากคนอุบลจะไปไหว้พระในวันสำคัญ  หรือโอกาสสำคัญๆ หรือมีแขกบ้านแขกเมืองมา คนอุบลจะพาผู้มาเยือนไปเที่ยววัดไหน  นั่นคือที่มาของเรื่องนี้ครับ 5 วัดยอดนิยมของชาวอุบลฯ

วัดมหาวนาราม

               วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ ถือว่าเป็นวัดอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ชาวอุบลฯ ต้องไปไหว้ ถือว่าเป็นวัดประจำจังหวัดอุบล เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอุบลฯ พิธีการสำคัญทางศาสนาต่างๆ ต้องมาจัดที่วัดนี้

               ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดนี้คือ พระเจ้าใหญ่อินแปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูน พร้อมกับลงรักปิดทอง ลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี

               เที่ยวอุบลฯ ครั้งนี้ อย่าลืมแวะกราบพระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดป่าใหญ่นะครับ

วัดหนองป่าพง

               เคยมีนักท่องเที่ยวบอกกับไกด์อุบลว่า ถ้ามาอุบลฯ แล้วไม่ได้ไปวัดหนองป่าพง ถือว่าไปไม่ถึงอุบลฯ ผมคิดว่าน่าจะมีมูลความจริงอยู่มาก เพราะนักท่องเที่ยวบางท่าน ถึงขนาดเจาะจงให้เป็นเป้าหมายหลักของการเที่ยวอุบล และคนอุบลฯ ก็ชอบพาแขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยววัดหนองป่าพงกันครับ

               วัดหนองป่าพง  อยู่ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ ห่างจากตัวเมืองอุบลฯ ไปทาง อ.กันทรลักษ์ประมาณ 20 กม. มีเกจิอาจารย์ที่เคารพศรัทธา คือ หลวงปู่ชา สุภัทโธ พระป่าสายวิปัสนากรรมฐาน มรณภาพแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2534 มีพิธีพระราชทานเพลิงในปี 2535 ซึ่งต่อมาได้สร้างเจดีย์โพธิญาณไว้เพื่อเป็นที่เก็บอัฐิของหลวงปู่ชา ซึ่งชาวอุบลและพุทธศานิกชนนิยมมากราบไหว้ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณ เป็นอาคารที่จัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร และหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ชา ด้วย

วัดทุ่งศรีเมือง

               วัดทุ่งศรีเมือง  เป็นวัดที่นักท่องท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักดีครับ อาจเป็นเพราะมีภาพ หอไตรกลางน้ำ ผ่านสื่อท่องเที่ยวต่างๆ มายาวนาน แน่นอนครับ มาเที่ยวอุบล ต้องมาแวะชมหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งฯ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน ในการเก็บตำรับตำรา เอกสารสำคัญต่างๆ ไม่ให้มด มอด ปลวกมากัดกิน

               ไปถึงวัดทุ่งศรีเมืองแล้ว ต้องไปกราบ พระเจ้าใหญ่ศรีเมือง ที่ประดิษฐานอยู่บนวิหารศรีเมือง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2.39 เมตร ซึ่งมีประวัติสร้างมานานพร้อมสร้างเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2335

               ด้านข้างของหอไตรฯ เป็นพระอุโบสถ เชิญกราบรอยพระบาทจำลอง และพระเจ้าใหญ่องค์เงิน พร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยครับ

วัดศรีอุบลรัตนาราม

               วัดศรีอุบลรัตนาราม เดิมชื่อ วัดศรีทอง ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ พระแก้วบุษราคัม

               พระแก้วบุษราคัม  เป็นพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน แกะสลักจากแก้วบุษราคัม หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 นิ้ว มีความงามสง่าตามพุทธลักษณะทุกประการ ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถ

               ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีพิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม มาให้ชาวอุบลและพุทธศาสนิกชนกราบไหว พร้อมกับสรงน้ำ ซึ่งไกด์อุบลเชื่อว่า ชาวอุบลมากกว่า 90% จะต้องเคยไปสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมในช่วงงานสงกรานต์มาแล้ว

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

          วัดสุปัฏนารามวรวิหาร   เป็นวัดธรรมยุติวัดแรกของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

          พระอุโบสถวัดสุปัฏนาราม ได้รับอิทธิพลจีน คือตัวอาคารมีระเบียง เสานางเรียงทรงสี่เหลี่ยมล้อมรอบ ระหว่างเสาก่ออิฐเป็นรูปโค้งเรือนแก้วแบบโกธิคของฝรั่งเศส ตัวอาคารไม่ทำหน้าต่างแต่ทำเป็นประตูแทน โดยรอบทางด้านหน้าและด้านข้าง หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมีปีกนก 2 ข้างคลุมชาลา หน้าจั่วเรียบเต็มเสมอเสาด้านหน้า มีลายปูนปั้นเป็นลายไทยผีมือช่างญวน มีปูนปั้นรูปสิงโตหมอบยิ้มอยู่ข้างละ 1 ตัว ซึ่งแตกตางไปจากโบสถ์อื่นๆ ที่นิยมทำพญานาคเฝ้าบันได ชาวอุบล นิยมไปไหว้พระและให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำเขตอภัยทานของวัด

วัดหนองบัว

          ชาวอุบลนิยมเรียก วัดพระธาตุหนองบัว เนื่องจากมีพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 

          พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้ว ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน ต่อมามีการสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิม  พร้อมกับทำพิธียกฉัตรทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ขึ้น ในเวลา 09.59 น. วันที่ 5 มีนาคม 2531 

วัดสระประสานสุข

          เดิมชื่อ วัดบ้านนาเมือง หรือวัดสระประสานสุข ครับ นอกจากจะมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เพราะมีอุโบสถทำด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลังตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงษ์ ยังมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอุบลและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้แก่ หลวงปู่บุญมี โชติปาโล (มรณะภาพเมื่อปี 2547) ซึ่งปัจจุบันลูกศิษย์ยังได้เก็บสรีระหลวงปู่ไว้ในโลงแก้วให้กราบไหว้

          ปัจจุบัน ลูกศิษย์ของหลวงปู่ ยังได้ดำเนินตามดำริของหลวงปู่ต่อไป โดยสร้างอุโบสถบนเรือกลางน้ำ หัวเป็นพญานาค 5 เศียร เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวอุบล พาลูกหลานไปให้อาหารปลาและเต่าซึ่งมีคนมาปล่อยไว้ความคิดเห็นที่ 1

จริงๆแล้ว..วัดที่ติดอันดับยอดนิยมอีกวัดคือ..วัดป่านานาชาติ..
ที่ใครมาอุบลส่วนใหญ่ก็ต้องไปแวะนมัสการ...


โดย : คนอุบล   email : pj71179@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 08:00:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

ที่จริงก็ยังมีอีกครับ เช่น
วัดพระธาตุหนองบัว วัดสระประสานสุข


โดย : 123 เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 09:29:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

วัดที่อุบลฯ เยอะมากๆ ค่ะ..คนชอบทำบุญ..แนะนำให้มาอุบลฯนะคะ

โดย : คนอุบล..เกิดที่อุบล..โตทีอุบล..รักอุบล เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 10:21:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

วัดป่านานาชาติ เป้นวัดสาขาของวัดหนองป่าพง และบรรยากาศภายในวัดไม่เหมาะสำหรับการเที่ยวชมครับ

ส่วนวัดหนองบัว และวัดบ้านนาเมือง ผมเพิ่มข้อมูลให้แล้ว ตามที่แนะนำมาครับ


โดย : ไกด์อุบล เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 11:54:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ผมว่า...การคิดว่าไปวัดเพื่อเที่ยวชมนั้น..น่าจะลองให้คิดใหม่ว่า..เราจะไปวัดเพื่อศึกษาธรรมะ..
หาความจริงจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ดีกว่าหรือครับ...
เราควรจะไปวัดแค่การท่องเที่ยวแค่นั้นหรือ???? หรือไปเอาคำสอนมาปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจดี...????


โดย : คนอุบล เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 14:22:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

อันดับ 1 วัดป่าใหญ่ ถูกๆๆต้องๆๆ แล้วคร๊าบ

โดย : คนลูกทุ่ง   email : jinjung_jin@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 14:53:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ไม่รู้ว่า คห.5 อ่านเนื้อหาหน้านี้บ้างหรือเปล่า

เจ้าของกระทู้ก็แนะนำให้ไปไหว้พระนะ

หรือคิดว่า เข้าวัดต้องไปนั่งสมาธิอย่างเดียว

เดี๋ยวก็ชวนไปบวชซะเลย


โดย : เอวัง เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 15:25:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

เอาให้ครบ 9 วัดเลยครับน้าไกด์.... 1 วัดที่ผมแนะนำ คือวัดใต้พระเจ้าองค์ตื้อนะครับ...สภาพบรรยากาศภายในวัด เหมาะแก่การท่องเที่ยวและทำบุญเป็นอย่างยิ่ง


โดย : Kungju เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 17:59:37 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

วัดแจ้งด้วยครับท่านสิมเก่า

โดย : ตัน   email : tanin28@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 14:47:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

วัดสระประสานสุข อยุ่แถวไหนค่ะ

โดย : ttt   email : classic2.eng@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 22:45:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

ผมว่า วัดหนองป่าพง ดีสุด เพราะเป็นวัดของหลวงพ่อชา ท่านดังมากนะ ผมศรัทธาในตัวท่านครับ

โดย : คนอุบล   email : bestthelotus1@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 17:01:46 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

ผมอยู่ อ.วาริน ฯ
ผมยังไมมีบุญ ไปวัดป่านานาชาติเลย
อายตัวเองครับ
ทำสิ่งที่ไม่ดีเยอะ
อายพระฝรั่ง


โดย : นัส เทศบาล๑๘ วารินฯ เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 21:51:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

อย่าลืม ไปวัดบ้านนาควาย ต.ขามใหญ่ เด้อ มีภาพเขียนสีสวยงาม

โดย : ครูพล เมื่อ วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 00:29:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ไปวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ทำบุญถวายกระเบื้องมุงหลังคาด้วยกันนะครับ

โดย : ไหว   email : thanakhun.sawai@gmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 22:39:38 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

ไม่น่าเชื่อ

โดย : เด็ก KLW   email : wantawee@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 09:50:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

วัดสระประสุขสวยม๊ากมากเลยยังไม่เคยไปเลยที่ๆไปบ่อยมากคือวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ชอบไปให้อาหารปลา นั่งเล่นกับเพื่อนๆบรรยากาศดี มากค่ะ
พอมีเวลาว่างก็ขึ้นไปกราบพระ นั่งสมาธิกัน เพราะว่าสงบดีโดย : Mackky   email : chanom2606@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 03:12:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

วัดสระฯ น่าไปมากครับ อยู่แถว หัวสนามบิน สี่แยก ทางไปตระการ หลวงปู่บุญมี ยังอยู่ในโลงแก้ว น่าไปกราบไหว้มากๆ ครับ เพราะเดี๋ยวพระราชทานเพลิงศพ จะไม่ทันได้ไหว้นะครับ

โดย : แดนเมืองอุบล   email : chanatip99@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 10:56:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

แล้ววัดหลวง วัดแห่งแรกของอุบลฯ คนอุบลไม่นิยมเหรอคะ มีพระแก้วไพฑูรย์ด้วย

วัดป่าน้อยก็มีพระแก้วโกเมน

วัดกลางวัดเลียบ มีพระบทพระบาง

วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

วัดภูเขาแก้ว เป็นต้น วัดที่อุบลน่าเที่ยวเยอะมากๆค่ะ แต่คนอุบลไม่นิยมเที่ยวเอง


โดย : แก้วกาญจน์ เมื่อ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13:38:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

ความคิดเห็นที่ 18
เกาถูกที่เลยค้าบบบบบบบบพี่น้อง เกิดเป็นคนอุบลทั้งที่ต้องแบบนี้
ไม่ว่าวัดไหนถ้าอยู่ในอุบล ผมคนหนึ่งหล่ะที่จะพยายามไปให้ได้
เพื่อไปศักการะบูชา พุทธสถานgหล่านั้นที่เหล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สร้างไว้
ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา เวลาใครถามจะได้ตอบได้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเราคือคนอุบล ตัวจริงเสียงจริง 55+++คนเรา24ชม.เท่ากันและใส่ใจพอหรือเปล่าเท่านั้นเอง!!!


โดย : Bluezone Ubon   email : anonwansanit@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 13:12:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

ช่วงชีวิตหนึ่งเคยอยู่ที่อุบล รักอุบลมากครับ คนพื้นเพที่นั่นผมว่าจิตใจดีนะ จากออกมาเพราะหน้าที่การงานหลายสิบปีแล้ว นานๆ ครั้งกลับไปมักจะหาทางไปกราบเจดีย์หลวงปูชาเสมอๆ แต่ก่อนผมเป็นคนหัวสมัยใหม่ ครั้งแรกที่ไปกราบหลวงปู่ชาเพราะขัดเพื่อนไม่ได้ ท่านรู้หมดว่าผมคิดอะไร แอบเอาอะไรเข้าไปทั้งๆ ที่เพื่อนก็ไม่รู้ นั่นทำให้ผมเริ่มสนใจท่านขึ้นมา ต่อมาจึงรู้ว่านั่นเป็นแค่เรื่องดล็กน้อยและไม่ใช่แก่น แต่ผมว่าก็เป็นพยานอย่างหนึ่งของการปฏิบัติได้ การได้ศึกษาธรรมของพระบ้านนอก ป.4 ที่มีลููกศิษย์ทั่วโลกของท่านทำให้ผมมั่นใจในพระศาสนามาถึงทุกวันนี้ แม้จะไม่ใช่คนดีอะไรแต่ก็พยายายามเป็นข้าราชการที่ดีของพ่อหลวงและคิดเสมอว่าทำอะไรอย่าให้เสียชื่อที่มีครูดี (หลวงปู่ชา)
ที่เล่ามานี่ใช่อะไร อยากให้ชาวอุบลภูมิใจในวัฒนธรรม ท้องถิ่นของตนครับ ผมคนที่อื่นไปอยู่ไม่กี่ปียังรักเลย (วาสนาน้อยไม่ได้แต่งงานกับสาวสวยแถวนั้น อิอิ


โดย : อ.แอร์   email : achanair@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 13:21:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

เคยไปไหว้หลวงปู่ชาครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อประมาณ4-5 ปี ที่ผ่านมา และได้ขอพรหลวงปู่หลายข้อเลย อยากจะไปกราบหลวงปู่และขอพร อีกครั้งจังเลย แต่ไม่มีโอกาสได้ไปอุบลฯ เลย ในที่สุดความฝันใกล้ เป็นเป็นจริงแล้ว เพราะสัปดาห์นี้จะได้ไปเที่ยวอุบลฯ แล้ว ดีใจจัง

โดย : khemjuta yuenyongyos   email : premprem2523@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 23:15:17 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

น่าจะเพิ่มข้อมูลที่ตั้งของวัดด้วยค่ะ เพราะคนต่างจังหวัดไมทราบว่าอยู่ที่ไหน

โดย : นิชรา   email : nichara101@gmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 16:05:41 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

วัดป่านานาชาติผมว่าสงบร่มรื่นดีนะครับ ที่ไม่เป็นที่เที่ยวเพราะว่าน่าจะเป็นที่สำหรับการฝึกสมาธิภาวะนาของพระท่านมากกว่าครับ และอีกอย่างสงบ ร่มรื่นดีนะครับ

โดย : สวัสดีครับ   email : d@d.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 10:44:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 24

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนอุบล อยากกลับไปอยู่อุบลมากๆ อยู่อุบลแล้วรู้สึกมีความสุขที่สุด คนอุบลมีจิตใจดี

โดย : ดารณี   email : dara-da@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09:10:47 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 25

มีวัดภูจ้อมก้อม อ.โขงเจียม เป็นวัดสาขาของวัดป่านานาชาติ บรรยากาศดีมาก โดยเฉพาะฤดูฝนกับฤดูหนาว เพราะมีลำธารเล็กๆหลายสาย น้ำใสจากภูเขาแท้ๆ สงบมาก ลองไปนั่งสมาธิดูน่าจะดีนะ

โดย : จุ๊   email : jiffie_0403@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 08:52:35 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 26

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 22 ควรเพิ่มข้อมูลสถานที่ตั้งของวัด + แผนที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปง่ายขึ้น

โดย : แอบเปิล เมื่อ วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 20:20:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 27

วัดป่านานาชาติเป็นวัดที่ดีอยู่บ้านบุ่งหวายตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินผมก็เป็นคนตำบลบุ่งหวาย

โดย : นิพล เมื่อ วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2555 เวลา 00:50:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 28

วันนี้หาข้อมูลไปเที่ยวอุบล และแวะไหว้พระตามวัดต่างๆ พอดีเลย ขอบคุณทุกความเห็นครับ...จากคนเมืองมุกดาหาร

โดย : คนเมืองมุกดาหาร เมื่อ วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 08:49:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 29

ชอบไปทำบุญครับ


โดย : AUM บ้านแดง อุบลฯ   email : aum2851@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 16:37:03 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 30

รักเทอน๊ แต่เทอไม่ยอมพูดกะเรา แง่ๆ

โดย : 00010 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 15:00:10 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 31

ทอดกฐินที่อําเภอเดชอุดมอยากไปกราบหลวงพ่อชาจังเลยจากคนศีรราชาชลบุรี

โดย : นวพรรษ   email : nawaphat.p@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 14:19:40 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 32

ื่าป้ดนยรเป้่ิอาเีร

โดย : ดืีกเดดนย   email : momy@yk.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13:17:36 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 33

dghdsfy edf

โดย : ่พดำ   email : shfye@dfkskf.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13:20:50 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511