<กราบ 4 พระประธาน คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี>-กราบ 4 พระประธาน คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กราบ 4 พระประธาน คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี-
-

               เมื่อเดินทางไปเที่ยวจังหวัดใด ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เป็นพุทธศานิกชน มักจะหาโอกาสไปกราบไหว้พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนั้นๆ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีก็เช่นเดียวกัน ไกด์อุบลขออาสาพาท่านไปกราบพระประธาน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลฯ โดยจะเลือกแนะนำ 4 พระประธานเด่นๆ ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของชาวอุบลฯ และมีพุทธลักษณะงดงาม เริ่มต้นแห่งแรกที่ วัดมหาวนาราม หรือที่ชาวอุบลฯ นิยมเรียกว่า วัดป่าใหญ่ ครับ

               วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ เป็นวัดที่ชาวอุบลฯ ให้ความเคารพ ศรัทธา เป็นอย่างมาก ถือเป็นวัดประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีพระประธานได้แก่ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง ทุกๆ วันสำคัญทางพุทธศานา ชาวอุบลฯ และพุทธสานิกชนทั่วไป นิยมมาทำบุญที่วัดป่าใหญ่ และกราบไหว้ ติดทอง ที่องค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง เชื่อกันว่า บนบานขอสิ่งใดมักจะเห็นผล ได้ผลสำเร็จดังตั้งใจ

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง วัดมหาวนาราม

               พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง (อินแปลง) เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง คำว่า “อินแปง” ภาษาไทยอีสาน “แปง” แปลว่า “เฮ็ด ว่า ทำ” ก็หมายความว่า พระเจ้าใหญ่องค์นี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญสร้าง พระอินทร์เป็นผู้ประทานเฮ็ดไว้ให้เห็นเป็นมิ่งมงคล ทุกวันเพ็ญเดือน 5 (เมษายน) ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรมหาชาติชาดกและสรงน้าพระเป็นประจา พร้อมปิดทอง ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้

               ประวัติเล่าสืบต่อกันของพระพุทธรูปองค์นี้ "พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง" มีมากมาย ตั้งแต่การสร้างว่า พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง มีอยู่ด้วยกัน 3 องค์ โดยองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดอินแปงมหาวิหาร นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันมีอายุประมาณพันกว่าปี พระพุทธรูปอีกองค์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระเจ้าใหญ่อินแปง วัดอินแปงมหาวิหาร ประเทศลาว ส่วนองค์สุดท้าย คือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

               วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 183 ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หรือทุ่งศรีเมือง) ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะขึ้นมาเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521

               ความเป็นมา วัดมหาวนาราม เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง เดิมชื่อว่า “วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์” ภายหลังเรียกว่า “วัดป่าใหญ่” และต่อมาได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดมหาวนาราม”

               ตามศิลาจารึกอันฝังอยู่ที่แท่นเบื้องหลังแห่งองค์พระประธาน ปรากฏว่า วัดมหาวนาราม สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2363 โดยพระพรหมวรราชสุริยวงษ์ เจ้าเมืองคนที่ 2 เป็นผู้สร้าง หลังจากนั้นอีก 1 ปี พระมหาราชครูศรลัทธรรมวงศา เจ้าอาวาสพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ประธาน ถวายพระนามว่า “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง” ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง วิเศษศักดิ์สิทธิ์มาก

               พระพุทธรูป "พระเจ้าใหญ่อินแปง" หลังก่อสร้างเสร็จ ก็ได้รับความเคารพบูชาจากชาวเมืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะในอดีตเมื่อมีความขัดแย้งกันขึ้น หรือเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ชาวเมืองก็จะชวนกันมาสาบานต่อหน้าองค์พระเจ้าใหญ่อินแปง เพราะต่างเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน หากใครไม่ทาตามที่ได้ให้คำสัตย์สาบานเอาไว้ ก็จะมีอันเป็นไปต่างๆ นานา รวมทั้งการมาขอพรให้ประสบความสาเร็จในการสอบไล่ หรือในหน้าที่การงาน และความประสบโชคมีสุขในครอบครัว หรือแม้กระทั่งมีสิ่งของสำคัญสูญหายไป จะมาบนบานต่อหน้าองค์พระเจ้าใหญ่อินแปง เพื่อขอให้ได้สิ่งของที่หายไปกลับคืนมา

               พระเจ้าใหญ่อินแปง วัดมหาวนาราม หรือ วัดป่าใหญ่ จึงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาว จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเดินทางมารับตาแหน่งใหม่ของข้าราชการทุกระดับชั้น จะต้องมาไหว้กราบนมัสการบอกกล่าวต่อองค์ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆ

               สาหรับการทำบุญกับ พระเจ้าใหญ่อินแปง ที่ชาวบ้านนิยมคือ การ ถวายดอกบัวตูม ธูป และเทียน พร้อมลงรักปิดทองที่ตัวองค์ พระเจ้าใหญ่อินแปง และถวายสังฆทาน

ต่อไปจะพาไปกราบ พระเจ้าใหญ่องค์หลวง ที่วัดหลวง กันครับ

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง   พระเจ้าใหญ่องค์หลวง   พระบทม์  พระเจ้าใหญ่องค์เงิน

[1] [2] [3] [4]

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511