<นมัสการอัฐิธาตุ 2 พระอรหันต์ เมืองแห่งดอกบัวงาม>-นมัสการอัฐิธาตุ 2 พระอรหันต์ เมืองแห่งดอกบัวงาม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-นมัสการอัฐิธาตุ 2 พระอรหันต์ เมืองแห่งดอกบัวงาม-
-

               ปฐมบทที่มาแห่งคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "เมืองแห่งดอกบัวงาม...." มิใช่หมายความว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะมีดอกบัวขึ้นอยู่ทั่วไป  แต่เป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชาวอุบลฯ ที่สร้างคำขวัญด้วยเห็นว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งเจริญด้วยพระพุทธศาสนา มีวัดวาอารามจำนวนมาก มีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจนได้เป็นอริยสงฆ์มากมาย อีกทั้งยังเป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเจริญทั่วท้องมณฑลอีสาน  ซึ่งดอกบัว เป็นดอกไม้ที่ชาวพุทธนิยมนำมาถวาย-บูชาพระ เป็นดอกไม้ในพระพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์ถึงศาสนาพุทธ  ความเจริญเป็นปึกแผ่นของพระพุทธศาสนาที่ลงหลักปักฐานอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นความงดงามของศาสนาพุทธที่แผ่กระจายไปทั่วแผ่นดินเมืองอุบลฯ สมกับคำว่า ... เมืองแห่งดอกบัวงาม

               พ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่าน เป็นชาวอุบลโดยกำเนิด ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริง  อีกหลายๆ ท่าน แม้นมีได้เป็นชาวอุบล แต่ก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมจนสำเร็จมรรคผลอยู่ในจังหวัดอุบล  พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาขจรไกลไปทั่วผืนแผ่นดินไทย และขยายไปยังต่างแดนมากมาย บุญบารมีที่ท่านเพียรปฏิบัติ พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือเป็นอริยสงฆ์ เป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์ เมื่อมรณภาพแล้ว อัฐิร่างกายของท่าน ล้วนกลายเป็นธาตุทั้งสิ้น  บางส่วนลูกศิษย์ลูกหา จะนำไปเก็บไว้ในองค์เจดีย์  เก็บไว้ในรูปเหมือนของท่าน หรือเก็บไว้ในพระพุทธรูปพระประธาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา


อัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) วัดหนองป่าพง


อัฐิธาตุพระมงคลกิติธาดา (อมร เขมจิตโต) วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์)

               สำหรับที่จังหวัดอุบลราชธานี มีอริยสงฆ์ที่มรณภาพแล้ว ภายหลังพิธีพระราชทานเพลิงศพ ลูกศิษย์ของท่าน ได้นำอัฐธาตุส่วนหนึ่งบรรจุในเจดีย์แก้ว แล้วสร้างพระเจดีย์ครอบไว้ เท่าที่ไกด์อุบลทราบมาก่อน ได้แก่ อัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) วัดหนองป่าพง ภายหลังที่ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2535 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้ว ได้มีการก่อสร้างเจดีย์โพธิญาณในบริเวณที่ทำพิธีไว้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเก็บอัฐิธาตุของหลวงปู่ชา ให้ชาวอุบลฯ และพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาได้กราบไหว้

               ปลายปี พ.ศ.2553 พระมงคลกิตติธาดา (หลวงพ่ออมร เขมจิตโต) วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) อ.ม่วงสามสิบ วัดป่าสาขาที่ 7 ของวัดหนอป่าพง ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอุบล มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศ ได้ละสังขาร และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุโดยสมบูรณ์ พระลูกศิษย์ได้นำมาเก็บรักษาไว้ในภาชนะแก้วให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ รอเวลาสร้างเจดีย์ทรงบาตรในพื้นที่พิธีพระราชทานเพลงิศพแล้วเสร็จ จะได้อัญเชิญไปประดิษฐานต่อไป

               ในโอกาสที่ท่านมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี หรือชาวอุบลราชธานี ผู้นิยมเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของพระสายวัดหนองป่าพง ไกด์อุบลขอเชิญท่านไปนมัสการอัฐิธาตุ 2 พระอรหันต์เมืองแห่งดอกบัวงาม เพื่อเป็นสิริมงคล และได้มีโอกาสร่วมสร้างเจดีย์ทรงบาตร เก็บอัฐิธาตุหลวงพ่ออมร ให้แล้วเสร็จในเร็ววัน

เจดีย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) วัดหนองป่าพง

เจดีย์ทรงบาตร พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์)

[1] [2] [3]-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511