<ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวบ้านชีทวน>-ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวบ้านชีทวน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวบ้านชีทวน-
-

               ชุมชนตำบลชีทวน เป็นชุมชนเก่าแก่ อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบล ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนแจ้งสนิท แล้วเลี้ยวซ้ายตรงแยกท่าวารี เข้าไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร

               บ้านชีทวน เดิมเป็นถิ่นของพวกขอมซึ่งเป็นนครแห่งหนึ่งชื่อ "นครลำดวน"  ต่อมานครลำดวนล้างไป พระประทุมวงศา เจ้าเมืองอุบลฯ จึงให้ท้าวโหงนคำ พร้อมราษฎร 150 ครัวเรือน เดินทางขึ้นมาตามลำน้ำชีเพื่อสร้างเมืองใหม่ มาถึงโนนลำดวนช้าง (นครลำดวน) เห็นเมืองปรักหักพังมีหัวหน้าขอมนั่งเฝ้าอยู่ ท้าวโหงนคำจึงเข้าไปสอบถามว่าเป็นเมืองเก่า ขอมจึงเชิญท้าวโหงนคำสร้างเมือง ณ แห่งนี้ ปี พ.ศ. 2324 ได้ลงหลักปักเสาเป็นปฐมฤกษ์และตั้งชื่อเมืองว่า "ซีซ่วน" โดยมีความหมายตามภูมินิเวศที่แม่น้ำชีช่วงนี้มีการไหลย้อนขึ้นและเปลี่ยนเป็น ชีทวน ในปัจจุบัน

               การแต่งกายของคนบ้านชีทวน หากเป็นช่วงเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญ นิยมแต่งกายแบบชาวอีสานโบราณ ปัจจุบันหากวันใดตรงกับวันพระ ชาวชีทวนจะห่มขาว นุ่งซิ่น หรือผ้าโสร่ง มาทำบุญตักบาตรแต่เช้ามืด ที่น่าสนใจคือ ชาวบ้านจะนิยมใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น ส่วนอาหารคาวหวาน จะใส่ปิ่นโตนำไปถวายที่วัดอีกครั้งหนึ่ง

               ไกด์อุบลขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ไปทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่บ้านชีทวน เวลาประมาณตีหน้าครึ่ง จากนั้นท่านสามารถอยู่เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของตำบลชีทวนได้มากมาย


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511