<หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ อายุร้อยกว่าปี ที่บ้านนาเวียง จ.ยโสธร>-หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ อายุร้อยกว่าปี ที่บ้านนาเวียง จ.ยโสธร-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ อายุร้อยกว่าปี ที่บ้านนาเวียง จ.ยโสธร-
-

               นอกจากงานประเพณีบุญบั้งไฟแล้ว จังหวัดยโสธรยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้แวะชมกันอีก นั่นคือ หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่วัดสระไตรนุรักษ์ บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นหอไตรเก่าแก่อยู่กลางสระน้ำ สร้างมาประมาณ ร้อยกว่าปี เป็สถาปัตยกรรมแบบพม่าหรือไทยใหญ่ เป็นอาคารไม้ขนาดกว้าง 8.30 เมตร ยาว 10.50 เมตร หลังคามุงสังกะสี มีชายคายื่นทั้ง 4 ทิศ หลังคามี 4 ชั้น ลดหลั่นกันขึ้นไปมีประตูด้านหน้า 1 ช่อง บานประตูแกะสลักลวดลายสวยงาม ใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกโบราณ

 

ภาพ/ข่าว Tatubonfanpage

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511