<สักการะ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ จ.อุบล>-สักการะ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ จ.อุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สักการะ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ จ.อุบล-
-

               ช่วงนี้การเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีกำลังร้อนระอุครับ บางครั้งก็ถกเถียงกันจนหาข้อสรุปไม่ได้ กระทั่งต้องท้าไปสาบานกันต่อหน้าพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงกันเลย  ซึ่งหลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ชาวอุบลฯ ให้ความนับถือศรัทธากันอย่างมาก

               สำหรับคำเรียกพระเจ้าใหญ่นั้น ถ้าเป็นคำอีสานโบราณจะเรียกว่า "พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง" คำว่า แปง แปลว่า "เฮ็ด" หรือ "ทำ" หมายความว่าพระเจ้าใหญ่องค์นี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญสร้าง  พระอินทร์เป็นผู้ประทานเฮ็ดไว้ให้เป็นมิ่งมงคล  ให้เป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลของพวกเราเหล่าพุทธบริษัท   เป็นที่สักการะบูชา  เคารพกราบไหว้เลื่อมใสศรัทธาของพุทธบริษัทอย่างกว้างขวาง

               พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  มีตำนานการก่อสร้างบอกเล่าขานกันต่อมาหลายอย่าง  โดยอีกนัยหนึ่งว่า ขณะที่ก่อสร้างอยู่นั้น  ก็ได้มีฝนตกฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลา  ใกล้จะแล้วเสร็จอยู่แล้วเพราะเหลือแต่การตกแต่งให้สวยงามเท่านั้น  พอถึงตอนดึกก็ได้มีแสงสว่างเต็มบริเวณวัดไปหมดและสูงขึ้นสู่อากาศ  ผู้คนต่างก็ตื่นตกใจและมาดูก็ไม่เห็นมีอะไร  ต่างก็กลับสู่บ้านเรือนของตน  พอรุ่งเช้าก็ปรากฏว่า พระพุทธรูปที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นก็ได้สำเร็จเรียบร้อยสวยงามเป็นอย่างยิ่ง  พอเห็นเป็นอย่างนั้นชาวบ้านต่างก็พูดว่าเทวดามาสร้าง  พระอินทร์แปลงร่างลงมาสร้าง แปลงร่างลงมาเป็นตาผ้าขาวมาสร้างจึงได้สวย งามอย่างนี้  ถ้าเป็นคนธรรมดามาสร้างจะไม่สวยงามได้เพียงนี้ เหตุนั้นจึงได้ขนานนามว่า  “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง” และต่อมาเรียกว่า พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  และก็ได้มีความเชื่อกันมาตลอดจนตราบเท่าทุกวันนี้

               พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระคู่บ้านคู่เมือง จ.อุบลราชธานี  มีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3.10 เมตร  สูงประมาณ  5.00 เมตร  ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนพร้อมกับลงรักปิดทอง ตามหลักศิลาจารึกตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า  เมื่อจุลศักราช 154 ตรงกับ  พ.ศ. 2335 ปีวอก  เจ้าพระพรหมวรราชสุริยะวงศ์  ขึ้นเสวยเมืองอุบลได้ 15 ปี  จุลศักราช 167 ตรงกับ  พ.ศ. 2348 ปีระกา จึงได้มาสร้างวิหารอารามในวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสสดี  เพื่อให้เป็นที่บำเพ็ญแก่พระพุทธรูป 

               จุลศักราช 169 ตรงกับ พ.ศ. 2350  ปีเถาะ  พระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา  จึงได้พาลูกศิษย์และศิษยานุศิษย์ทั้งหลายสร้างพระพุทธรูป  “พระอินแปลง”  และได้นำเอาดินทรายเข้าวัด  เสร็จเมื่อเดือนเมษายน  วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ  วันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่าย 3 โมง  ในนักขัตฤกษ์ 12 ราศีกันย์  แล้วนั้นฯ   ถือว่าเป็นอุดมมงคลที่มีจิตใจเบิกบานดีในเวลาใกล้จะค่ำมืดลง  จึงแล้วเสร็จและได้รับความอุปถัมภ์จากเจ้าเมือง  ข้าทาสบริวารและประชาชนทั้งใกล้และไกลให้การสนับสนุนมาโดยตลอดทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ของคน  ตามกำลังศรัทธา  ได้ร่วมแรงร่วมใจตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุการด้วยกันทั้งฝ่ายวัดและฝ่าย บ้านเมือง  พอถึงเพ็ญเดือน 5  เดือนเมษายนของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรมหาชาติชาดก และสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พร้อมปิดทอง ซึ่งถือว่าเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีมาจนทุกวันนี้  ประชาชนต่างก็พากันมากราบไหว้มิได้ขาดทั้งใกล้และไกลทั้งไทยและต่างประเทศ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511