<วัดถ้ำพระศิลาทอง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี>-วัดถ้ำพระศิลาทอง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วัดถ้ำพระศิลาทอง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี-
-

               ประมาณปี พ.ศ. 2523 พลวงพ่อยุทธฉันท์ ธมมปาโล ( ฑีฆะ ) ได้ไปปักกลดบริเวณหน้าถ้ำพระเพื่อเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งมี บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การนั่งภาวนา ต่อมาจึงได้ปรารภกับลูกหลานและญาติโยมว่า อยากจะสร้างวัดบริเวณนี้ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของชาวบ้าน และเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าวัดสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเราให้ยังยืนตลอดไป ตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านจึงพากันเรียกถ้ำพระว่า “ วัดถ้ำพระ”

               ต่อมาหลวงพ่อได้ร่วมกับพระ สมดี ว่องไว (เจ้าอาวาสวัดบ้านเจียดในขณะนั้น) และพระประสิทธิ์ (พระครูธรรมประสุต) พระวานิช พิมพ์ษร พระลูกวัดได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีนามว่า “พระพุทธคูหาจิตวิเวกอัมวัน“ (พระเจ้าใหญ่) ประดิษฐานไว้บนลานหิน เมื่อปี พ.ศ. 2524 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 และทำพิธีสมโภชในเดือนกุมภาพันธ์ 2525 ในระหว่างทำพิธีอยู่นั้นได้เกิดจันทรุปราคาขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่เหล่าเทพเทวาได้มาอนุโมทนาสาธุ   การแสดงความยินดีกับชาวบ้านที่จะได้มีพระคู่บ้านคู่เมืองไว้กราบไหว้บูชาต่อ ไป

               ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2535 มีพระอาจารย์พุทธาได้มาอยู่ แล้วได้แกะสลักหินเป็นพระพุทธรูป ปั้นรูปเสือดาว รูปหมูใหญ่ และแกะสลักหินเป็นรอลพระพุทธบาทจำลอง และได้เติมคำว่า ศิลาทอง ต่อท้ายคำว่า ถ้ำพระ เป็น “วัดถ้ำพระศิลาทอง”

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511