<โบราณสถานกุฏิพระอริยวงศาจารย์ (ท่านเจ้าสุ้ย) หรือ หรือ "กุฏิแดง" วัดมณีวนาราม>-โบราณสถานกุฏิพระอริยวงศาจารย์ (ท่านเจ้าสุ้ย) หรือ หรือ "กุฏิแดง" วัดมณีวนาราม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โบราณสถานกุฏิพระอริยวงศาจารย์ (ท่านเจ้าสุ้ย) หรือ หรือ "กุฏิแดง" วัดมณีวนาราม-
-

กุฏิพระอริยวงศาจารย์ (กุฏิแดง)

วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

               กุฏิพระอริยวงศาจารย์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า กุฏิแดง เดิมเคยเป็นที่จำพรรษาของท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย) เจ้าคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2371 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

               กุฏิแดงแห่งนี้ เป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมไทย และมีสีสันงดงาม เป็นอาคารสร้างด้วยไม้ชั้นเดียว ตั้งเสา ยกพื้นสูง ตีฝาผนังแบบเรือนไม้ฝาปะกน ใช้เทคนิคการเข้าเดือยไม้แบบโบราณ หลังคาแต่เดิมมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด และเปลี่ยนมาใช้กระเบื้องมุงในภายหลัง

               ภายในกุฏิแดง แบ่งเป็น 4 ห้อง มีห้องโถงใหญ่ 2 ห้อง ห้องเล็กด้านข้างอีก 2 ห้อง ประดับลูกกรงไม้ขนาดเล็กที่ขอบหน้าต่างและระเบียงด้านหน้า หน้าต่างระหว่างห้องด้านทิศเหนือมีการเขียนรูปเทวดาประดับไว้ 2 บาน และลายพันธุ์พฤกษาอีก 2 บาน

               พ.ศ.2556 กุฏิแดงได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดอุบลราชธานีสืบไป

พระราชธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

พระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เป็นพระนักพัฒนา ผู้มีส่วนสำคัญทำให้วัดมณีวนามราม หรือวัดป่าน้อย มีความร่มรื่น สวยงาม และพัฒนาขึ้นอย่างผิดหูผิดตา

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511