<สักการะ พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี>-สักการะ พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สักการะ พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี-
-

พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง+วัดสุปัฏนาราม+อุบล-09.jpg

               พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง หรือพระแก้วเพชรน้ำค้าง หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระแก้วขาว เป็นพระพุทธรูปแก้วผลึกเนื้อใสไม่มีสี ปางมารวิชัย ทรงเครื่องทำด้วยทองคำ ฐานทำด้วยเงิน มีขนาดหน้าตักหว้าง 7 ซม. (ไม่รวมเครื่องทรง) องค์พระสูง 9.5 ซม. สูงรวมฐานถึงพระเมาลี 19.5 ซม. แบบศิลปะเชียงแสน

               พระวิบูลย์ธรรมาภรณ์ (ชาคโร ชาย) เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เล่าว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ได้มาจากลาว ปัจจุบันประดิษฐานบรบุษบกในหอศิลปวัฒนธรรม

               ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะอัญเชิญพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง ลงมาให้พุทธศานิกชนสรงน้ำในพระอุโบสถ จนถึงวันที่วันที่ 2 มกราคม ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บุรพาจารย์สายธรรมยุตเมืองอุบลฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้จนเป็นประเพณีสืบมา เกี่ยวกับการอัญเชิญพระแก้วสำคัญคู่บ้านคู่เมือง 2 องค์ เพื่อสรงน้ำในวันปีใหม่ว่า วันปีใหม่สากลอัญเชิญพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างวัดสุปัฏนารามวรวิกหาร (วันที่ 31 ธันวาคม - 2 มกราคม) ส่วนวันปีใหม่ไทย หรือวันสรงกรานต์อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมวัดศรีอุบลรัตนาราม (วันที่ 13-17 เมษายน) เป็นประจำทุกปี

ชมภาพพิธีสวดมนต์ข้ามปี และสรงน้ำพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปัฏน์ - guideubon -

ชมภาพสรงน้ำพระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง และอัญเชิญกลับที่ประดิษฐานหอศิลป - guideubon -

พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง+วัดสุปัฏนาราม+อุบล-10.jpg พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง+วัดสุปัฏนาราม+อุบล-11.jpg

 


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511