<สักการะ "พระพือ" เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวพิบูลมังสาหาร>-สักการะ "พระพือ" เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวพิบูลมังสาหาร-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สักการะ "พระพือ" เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวพิบูลมังสาหาร-
-

               พระพือ เป็นเทวรูปที่สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่ พบอยู่กลางแก่งสะพือ บริเวณร่องน้ำลึก สมัยที่ยังไม่มีการสร้างเขื่อปากมูล ช่วงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ระดับในแม่น้ำมูลลดลง จึงเห็นพระพือซ่อนอยู่ในถ้ำ ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก บนบานอะไรไว้ต้องไปแก้ มิฉะนั้นจะมีอันเป็นไป สมัยก่อนหนุ่มสาวนิยมไปสาบานรักในถ้ำใต้น้ำนี้กันมาก ชาวบ้านนิยมไปขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษา ปัจจุบันพระพือได้ถูกอันเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดสระแก้ว ริมฝั่งแม่น้ำมูลใกล้แก่งสะพือ

               วัดสระแก้ว  ตั้งชื่อตามเหตุการณ์คำเล่าขานกันมาว่า เป็นสระน้ำที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และเป็นที่เกรมขามของคนและสัตว์ เพราะเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บางครั้งจะมีแสงคล้ายลูกแก้วลอยขึ้นจากสระน้ำ แล้วพุ่งไปทองทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ลอยลงบริเวณตรงนั้น เรียกว่า “ภูเขาแก้ว” หรือบางครั้งก็ลอยขึ้นจากภูเขาแก้วมาลงที่สระแก้ว เมื่อมีการสร้างวัดขึ้นบริเวณทั้งสองแห่งนี้ จึงตั้งชื่อว่า “วัดสระแก้ว” และ “วัดภูเขาแก้ว” ในบริเวณวัดสระแก้ว มีการค้นพบ ประติมากรรมหินทราย ส่วนประกอบอาคารประเภท “ทับหลัง” และ “ใบหันทราย” (ข้อมูลจากโบราณคดีเขื่อนปากมูล)

               วัดสระแก้ว จัดตั้งขึ้นโดยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (กุทอง สุวรรณกูฏ) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 3 พร้อมด้วยท่านพันธุโล (ดี) พิจารณาหาที่ตั้งวัดเห็นว่า ภูมิสถานด้านตะวันออกเมืองพิบูลมังสาหาร สมควรตั้งวัดด้วยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ และโบราณวัตถุสำคัญอยุ่ก่อนแล้ว จึงมอบให้ท้าวธรรมกิติกา (จูมมณี) และท้าวสีฐาน (สาง) เป็นกำลังสำคัญจัดสร้างวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2406 มีท่านพันธุโล (ดี) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้สร้างศาลาโรงธรรมกุฎิ 3 หลัง สิม (โบสถ์) น้ำกลางสระแล้ว เป็นที่ลงสังฆกรรมของภิกษุสงฆ์สระแก้ว อยู่ทางทิศเหนือของวัด ปัจจุบันเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเช่าที่ดินแปลงนี้ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 26 ตารางวา

               วัดสระแก้ว ตั้งใกล้บริเวณแก่งสะพือ จะมีนักท่องเที่ยว แวะเวียนมาทำบุญ นมัสการพระพุทธมุตตระมงคลมุจลินท์ แผ่นดินสุขสันต์ (พระเจ้าใหญ่สัมฤทธิ์) (จัดสร้างโดยพระครูภาวนาจิตสุนทร เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมและศิษย์ของท่าน)

               พระพุทธมุตตระมงคลมุจลินท์ แผ่นดินสุขสันต์ (พระเจ้าใหญ่สัมฤทธิ์) องค์ขนาด 80 นิ้ว สูง 6.80 เมตร น้ำหนัก 2500 กิโลกรัม หล่อด้วยทองสัมฤทธ์ ได้ทำพิธีถวายที่วัดบูรพา อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู พ.ศ. 2552 และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดสระแก้ววันอังคารที่ 30 สิงหาคม ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู พ.ศ. 2552

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511