Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี

logo ubonratchathani โลโก้ ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี

               รูปดอกบัวตูม และดอกบัวบาน ชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ำ

เป็นสัญลักษณ์ ที่ระลึกถึงชาวเมืองหนองบัวลำภู ในเขตจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปลี่ยนเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน

ภายใต้การนำของพระวอ และบุตรหลานพระตา ที่อพยพหนีภัยสงครามกับเมืองเวียงจันทน์

ลงมาตั้งรกรากในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณ พ.ศ.2312

               ต่อมาชุมชนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย"

เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 แรม 1 ค่ำ ปีชวด พ.ศ.2335

ตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐม บรมราชจักรีวงศ์

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700