<รายการที่ 20 เที่ยวอุบล 2 วัน 1 คืน ศูนย์ศิลปาชีพ-วัดหนองป่าพง-โขงเจียม-ช่องเม็ก>-รายการที่ 20 เที่ยวอุบล 2 วัน 1 คืน ศูนย์ศิลปาชีพ-วัดหนองป่าพง-โขงเจียม-ช่องเม็ก-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รายการที่ 20 เที่ยวอุบล 2 วัน 1 คืน ศูนย์ศิลปาชีพ-วัดหนองป่าพง-โขงเจียม-ช่องเม็ก-
-

วันแรก 

06.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ดดยทางเครื่องบิน

07.30 น. เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหารเช้า (ก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ เวียตนาม)

08.30 น. ออกเดินทางไปชมธรรมมาส์สิงห์เทินปราสาทที่วัดศรีนวล อ.เขื่องใน 

09.00 น. ถึงวัดศรีนวลชมธรรมมาส์สิงห์ศิลปะไทย-ญวน

09.40 น. ออกเดินทางไปชมขั้นตอนการเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหมกาบบัว ผ้าไหมมัดหมี่ และชมหัตถกรรมพื้นบ้านการเกษตรผสมผสาน ที่ศูนย์ศิลปาชีบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน

10.30 น. ออกเดินทางไป บ้านปะอาวชมการทำเครื่องทองเหลืองแบบดั้งเดิม ชมการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ เลือกซื้อผ้าไหม/ผ้าฝ้าย และหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง

11.30 น. ออกเดินทาง รับประทานอาหารพื้นเมือง ที่อุบลฯ

13.00 น. ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง นมัสการอัฐิหลวงปู่ชา และชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชา สุภัทโท

14.00 น. เดินทางไปอ.พิบูลมังสาหาร ชมการทำฆ้องทองเหลือง กลองเพล ที่บ้านทรายมูล

15.00 น. เดินทางไปอ.โขงเจียม 

15.30 น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ และชมจุดบรรจบของสองสายน้ำมูล/น้ำโขง (แม่น้ำสองสี)

17.00 น. เข้าที่พัก Boutique Hotel ในอ.โขงเจียม รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อน

วันที่สอง 

05.00 น. เดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม และชมชมศิลปะถ้ำที่มีภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในสยาม อายุกว่า 4,000 ปี ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

08.00 น. เดินทางกลับอ.โขงเจียม รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. ออกเดินทางไปอ.สิรินธร

09.20 น. ถึงด่านพรหมแดนช่องเม็ก เลือกซื้อสินค้าจากร้านปลอดภาษี และชมตลาดพื้นเมืองของ สปป.ลาว

11.00 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่เขื่อนสิรินธร ชมสนามกอล์ฟ

14.00 น. เดินทางไปจ.อุบลราชธานี

14.00 น. นมัสการร่างหลวงปู่บุญมีซึ่งอยู่ในโลงแก้ว และชมพระอุโบสถที่สร้างบนเรือสุพรรณหงส์ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิค

15.00 น. ซ๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511