<อนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เจ้าเมืองคนแรกแห่งเมืองพิบูลมังสาหาร>-อนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เจ้าเมืองคนแรกแห่งเมืองพิบูลมังสาหาร-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เจ้าเมืองคนแรกแห่งเมืองพิบูลมังสาหาร-
-


ขอบคุณภาพโดย ksomchai

               อนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติเจ้าเมืองคนแรกแห่ง เมืองพิบูลมังสาหาร (อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน) ที่ปกครองบ้านเมืองตามฮีตและครรลองของความเจ้าเมืองควรปฏิบัติ

               อนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เป็นโลหะหล่อรูปเหมือน ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนหน้าสถานีตำรวจภูธร ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

               ช่วงปี พ.ศ. 2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านกว้างลำชะโด เป็นเมืองพิบูลมังสาหาร และตั้งท้าวธรรมกิตติกา (จูมมณี) เป็น พระบำรุงราษฎร์ เจ้าเมืองคนแรก พร้อมคณะอาญาสี่ (ตำแหน่งของผู้ปกครองในสมัยนั้น) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2406 ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุได้ 49 ปี

               พระบำรุงราษฎร์ เป็นบุตรของพระพรหมราชวงศา (กุทอง) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 3 กับนาง(หม่อม)หมาแพง ในวัยเด็กพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) ได้รับการศึกษาและถ่ายทอดวิชาความรู้อันควรแก่สถานการณ์ จากพระอาจารย์และผู้รู้หลายท่าน จนมีความรู้ด้านภาษาขอม ภาษาธรรม อักษรไทยน้อย อักขระไทย จารีตประเพณี ตำราพิชัยสงครามและคาถาอาคมตามยุคสมัย

               พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เมื่อครองเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ปกครองตามฮีตและครรลองของเจ้าเมืองที่พึงปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เป็นเจ้าเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญาเฉียบแหลม และเป็นนักรบที่เก่งกล้า ซึ่งในปี พ.ศ. 2418 เกิดกบฏฮ่อที่อาณาจักรล้านช้าง (เวียงจันทร์-หลวงพระบาง) พระบำรุงราษฎร์ได้เกณฑ์พลและยก กำลังไปร่วมสมทบกับทัพหลวง ทำการปราบฮ่อจนสงบราบคาบและได้ชัยชนะกลับมา ท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อ พ.ศ. 2430 ขณะที่มีอายุ 73 ปี ท่านได้ปกครองอยู่ในตำแหน่งเจ้าเมืองพิบูลมังสาหารนาน 25 ปี

               พิธีบวงสรวงสมโภชพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยการจัดงานบวงสรวงสมโภชพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) ได้จะจัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2430 เพื่อสดุดี เชิดชูเกียรติ รำลึกถึงพระคุณความดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวที ความภาคภูมิใจต่อบรรพบุรุษพระพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) พร้อมทั้งยังมีการจัดงานประเพณีบุญคูนลานบุญกุ้มข้าวใหญ่ซึ่งเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการดีในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรมเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

[1] [2]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511