<อนุสาวรีย์วีรชน จังหวัดอุบลราชธานี>-อนุสาวรีย์วีรชน จังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อนุสาวรีย์วีรชน จังหวัดอุบลราชธานี-
-

               อนุสาวรีย์วีรชน เป็นหนึ่งในไม่กี่อนุสาวรีย์ที่มีในจังหวัดอุบลฯ น้อยคนที่จะรู้จัก เพราะตั้งอยู่ในค่ายทหาร (ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ่านว่า สัน-พะ-สิด-ทิ-ประ-สง) ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวงเวียน.. ด้านหน้า กรมทหารราบที่ 6 อนุสาวรีย์มีลักษณะสี่เหลี่ยมย่อมุม หันหน้าไปทางทิศใต้.. มีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน มีปืนใหญ่โบราณประดับทางขึ้นด้านละ 2 กระบอก มีแผ่นหินอ่อนจารึก ทั้ง 4 ด้าน

               ด้านทิศใต้ ถือเป็นด้านหน้า จารึกประวัติการก่อสร้าง ด้านใน บรรจุอัฐิ เหล่าทหารกล้า

               ด้านทิศตะวันตก จารึกรายชื่อผู้สละชีวิตให้แก่ชาติที่เสียชีวิตจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างปี 2517 – 2522 เสียชีวิตจากการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระหว่างปี 2517 – 2522 และเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศ พื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์,ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างปี 2521 – 2528

               ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกจารึกนามผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศ พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี 2521 – 2531

               อนุสาวรีย์วีรชน สร้างขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2494 ในสมัยของ พลตรี แสร์ น้อยเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 6 และ ผู้บัญชาการกองพลที่ 6 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและบรรจุอัฐิธาตุของทหาร ที่สละชีวิตเป็นชาติพลี โดยมอบหมายให้ พันเอก หลวงราณดัสกร รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 6 และ รองผู้บัญชาการกองพลที่ 6 เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2494
เมื่อปีพุทธศักราช 2511 พลตรี ยงค์ รอดโพธิ์ทอง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 6 ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ มีรูปทรงสูง และใหญ่กว่าเดิม แล้วเสร็จในปีเดียวกัน

               ปีพุทธศักราช 2526 พลตรี วชิรพล พลเวียง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 6 ได้ให้จารึกนามทหาร ที่เสียสละชีวิตจากการสู้รบ ไว้ที่อนุสาวรีย์นี้ และให้เรียกชื่ออนุสาวรีย์นี้ว่า “ อนุสาวรีย์วีรชน ” ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

               ปีพุทธศักราช 2537 พลตรี ธมวุธ กองจันทร์ดี ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 ได้ให้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยมอบหมายให้ พันเอก พิบูลย์ วิเชียรวรรณ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และแล้วเสร็จในปีเดียวกัน ซึ่งโดดเด่นเป็นสง่า สมเกียรติ แก่วีรชนที่สละชีวิตเพื่อชาติ คงที่ปรากฏ

ขอบคุณข้อมูลโดย AirUbon
หัวข้อกระทู้: อนุสาวรีย์วีรชน...เหล่าผู้กล้า ปกป้องรักษาอุบลราชธานี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511