<ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อุบลราชธานี>-ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อุบลราชธานี-
-

               ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองอุบลราชธานี ตั้งอยู่ภายในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีอุบลราชธานี เลขที่ 117  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขอน  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองอุบลประมาณ 22 กิโลเมตร ตามถนนแจ้งสนิท ไปทางยโสธร ถึง กม.20 เลี้ยวซ้ายอีก 2 กม.

               ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองอุบลราชธานี เป็นศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองที่มีความพร้อมมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในขณะนั้น ภายในศูนย์ฯ มีห้องชมท้องฟ้าจำลองสามารถรองรับผู้ชมได้ 50 ที่นั่ง มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดระบบสุริยะจักรวาล การกำเนิดกล้องโทรทรรศน์ และความรู้เกี่ยวกับดวงดาวประเภทต่างๆ ปัจจุบันได้เริ่มเปิดให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าชมแล้ว โดยในเบื้องต้นจะเปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะก่อน (จำนวนรอบละ 50 ท่าน) คิดค่าบริการท่านละ 30.- บาท หรือหากประชาชนทั่วไปประสงค์จะชม ต้องเหมารอบ คือรอบละ 1,500 บาท ติดต่อจองเวลาเข้าชมได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หรือโทร. 095-6026542

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045-344293  Fax. 045-344292


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511