<เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล>-เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เพลงเพราะๆ ที่เกี่ยวกับงานแห่เทียนอุบล-
-

เพลงเทียนใจ

ประพันธ์คำร้องโดย พระพรหมวชิรญาณ

ประพันธ์ทำนอง และเรียบเรียงดนตรีโดย ผศ.ประณต พลอาษา สาขาวิชาดนตรี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ขับร้องโดย คุณยุวดี บุญทวี

ท่ารำ โดยคณาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

นักแสดง คือนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

สถานที่แสดง ลานเทียน ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

 

เพลง : เทียนนำทาง

คำร้อง : อรินธรณ์

ทำนอง  : ธานินทร์ อินทร์จันทร์

เรียบเรียง : Basketband

ร้องนำ : โอ้ ศรินยา แสงนภา

[1] [2]

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511