<ไกด์อุบลพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม แหล่งอารยธรรมภาพเขียนสี>-ไกด์อุบลพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม แหล่งอารยธรรมภาพเขียนสี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ไกด์อุบลพาเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม แหล่งอารยธรรมภาพเขียนสี-
-

               อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีพื้นที่ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอโขงเจียม ศรีเมืองใหม่ และโพธิ์ไทร ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีพลาญหินทรายหรือลานหินที่มีดอกไม้สีสันสวยงามขึ้นอยู่หลายชนิด บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งอยู่บนลานหินกว้างของภูผาขามมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้บริการข้อมูลและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากหมู่บล้านรอบๆ มีร้านค้า ร้านอาหาร บ้านพักให้บริการ ผู้ที่ต้องการพักแรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 045-249780 และ 045-318026

               แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติผาแต้มได้แก่ เส้นทางแม่น้ำสองสี-แก่งตะนะ-บ้านเวินบึก ชมทัศนียภาพลำน้ำโขง วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ และงานหัตถกรรมของชาวบรูที่บ้านเวินบึก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ติดต่อได้ที่ โทร. 045-351174, 351178

               นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางท่องที่ยวแนะนำที่น่าสนใจ คือ เส้นทางหมู่บ้านปากลา-หมู่บ้านคันท่าเกวียน ชมทิวทัศน์สองฟากแม่น้ำโขงจากหมู่บ้านปากลา ถึงหมู่บ้านคันท่าเกวียน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สามารถติดต่อได้ที่หมู่บ้านปากลา หรือหมู่บ้านคันท่าเกวียน

               เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหินตั้งซ้อนกันโดยธรรมชาติ ลักษณะคล้ายร่มหรือดอกเห็ด ซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของหินทราย 2 ยุคสมัย ผ่านการกัดเซาะของน้ำ ลม และแสงแดด ประกอบกับการยุบตัวและยกตัวของเปลือกโลก กระบวนการสึกกร่อนและต้านทานทางธรรมชาติ ที่ทำพให้ตะกอนหินทรายแข็งตัวขึ้น เกิดประติมากรรมธรรมชาติที่งดงาม   โดยส่วนเสาหินด้านล่าง วิวัฒนาการจากหินทรายยุคไดโนเสาร์ราว 180 ล้านปีที่แล้ว และส่วนหินที่เป็นร่มหรือดอกเห็ดตอนบน เป็นหินทรายในยุคถัดมาคือ ยุคครีเตเซียส หินสองส่วนนี้จึงเกยทับกันโดยไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะเกิดต่างยุคต่างสมัยกัน ลักษณะเช่นนี้ เกิดขึ้นทั่วไปตามแนวภูเขาหินทรายในภาคอีสาน ชาวส่วยท่องถิ่นดั้งเดิมเรียกเสาหินที่คล้ายดอกเห็ดนี้ว่า "สะเลียง" หมายถึง "เสาหิน" ก่อนจะเพี้ยนมาเป็น "เสาเฉลียง" ในปัจจุบัน

               ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม ผาแต้มอยู่ที่บ้านกุ่มและบ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม เป็นหน้าผาหินทรายส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ขนานไปตามแนวแม่น้ำโขง จากที่ทำการอุทยานฯ มีทางเดินจากด้านบนลงไปชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุไม่น้อยกว่า 3,000 ปี เรียงรายติดต่อกันตั้งแต่ ผาแต้ม ผาหมอน ผาเมย ผาเจ๊ก จากบริเวณผาแต้ม จะมองเห็นทัศนียภาพฝั่งลาวที่อยู่ตรงข้ามได้ชัดเจน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

               บ้านท่าล้ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง (ด้านล่างผาแต้ม) ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำโขง ต่อจากบ้านกุ่ม บ้านตามุย เป็นหมู่บ้านสุดท้ายเพราะถนนสุดที่หมู่บ้านแห่งนี้ ชาวบ้านท่าล้ง มีเผ่าพันธุ์บรูที่มีอุปนิสัยชอบสงบอาศัยอยู่บนภูเขา ภาษาที่ใช้ภายในชุมชนคือภาษาบรู และภาษาลาว ชุมชนบ้านท่าล้งประกอบอาชีพการทำประมงในแม่น้ำโขง การเกษตร และทำเครื่องจักรสาน โดยเฉพาะการทำกระติบข้าว เชื่อกันว่าเป็นกระติบข้าวที่ดีและสวยที่สุดของเมืองอุบลราชธานี

               แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วย รอยพระพุทธบาท ทิวทัศน์น้ำตกผาโสก หินโยกเต่าชมดาว ไกด์อุบลขอเชิญใช้บริการนำเที่ยวโดยชุมชนชาวบ้านท่าล้ง เช่น การเรียนรู้วิธีหาปลาแม่น้ำโขง ชมเครื่องมือหาปลาในอดีต การทำเครื่องจักรสานกระติบข้าว การทอเสื่อใบเตย การบายศรีสู่ขวัญตามแบบของชาวเผ่าบรู และการรับประทานอาหารแบบฉบับชาวเผ่าบรูอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม โทร. 045-351287 หรือผู้ใหญ่บ้านท่าล้ง นายธีรเกียรติ แก้วใส โทร.084-4980326

               ทุ่งดอกไม้ปลายฝนต้นหนาว ราวๆ เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี เป็นช่วงรอยต่อของอากาศ ปริมาณน้ำฝนลดลง ความชื้นในอากาศมีมากขึ้น เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่ซุกตัวอยู่ตามซอกหินและใต้พื้นดิน กำลังเริ่ทต้นวงจรชีวิตอีกครั้ง ธรรมชาติแต่งแต้มความงดงามให้ลานหินกว้างกลายเป้นทุ่งดอกไม่หลากสีสันหลายชนิด มีชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ ที่ไพเราะ เช่น ดุสิตา (หญ้าข้าวก่ำ), สรัสจันทร (ดอกดิน), สร้อยสุวรรณา (หญ้าสีทอง), ทิพเกสร (นกน้อย), มณีเทวา (กระดุมเงิน), เหลืองพิศมร (เอื้องเหลือพิศมร) นอกจากนี้ยังมี แดงอุบล (เอื้องม้าวิ่ง) ดอกสีแดงอมม่วง เป็นกล้วยไม้ดินที่หายาก พบตามลานหินแถบจังหวัดอุบลราชธานี หญ้าบัว ดาวไก่น้อย หงอนนาค ส้มเช้า เทียนน้อย เทียนดอย หญ้ารากหอม ดาวดินเกล็ดหอย โคลงเคลง หรือเอนอ้า ฝ้ายป่า พุดป่า หัวไก่โต้ง หยาดน้ำค้าง จอกบ่วาย ฯลฯ ดอกไม้ป่านานาพันธุ์เหล่านี้ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันผลิออกเต็มท้องทุ่ง ทุ่งดอกไม้กลุ่มใหญ่ จะอยู่บริเวณเหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นทุ่งดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ เคยเสเ็จมาทอดพระเนตรติดต่อกันกลายปี

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511