<วิธีถนอมอาหาร ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานมาหลายชั่วอายุคน บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร>-วิธีถนอมอาหาร ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานมาหลายชั่วอายุคน บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วิธีถนอมอาหาร ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สืบสานมาหลายชั่วอายุคน บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร-
-

               ปัจจุบัน การถนอมอาหารที่นิยมที่สุด น่าจะเป็นการแช่ตู้เย็นนะครับ

               แต่ย้อนไปสมัยโบราณ ตู้เย็นยังมีราคาแพง และยังไม่แพร่หลาย ชาวบ้านต้องอาศัยวัสดุจากธรรมชาติในการถนอมอาหารครับ

               ที่้บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ก็มีวิธีถนอมอาหารที่แปลก แบบที่เราคาดไม่ถึง และหาชมได้ยากยิ่ง

               ชาวบ้าน อ.โพธิ์ไทร มีวิถีชีวิตอยู่กับสายน้ำโขง ส่วนใหญ่มีอาชีพประมง หรือจับปลาลุ่มน้ำโขง ครับ

               สมัยก่อนยังไม่มีตู้เย็น ปลาที่จับได้ พอมีคนมาซื้อ ชาวบ้านจะเอากาบกล้วยมาห่อให้ครับ

               ความชุ่มชื้นของกาบกล้วยสามารถถนอมอาหารให้เย็นและสดได้หลายชั่วโมงทีเดียว

               เป็นความมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากในยุคนี้ครับ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511