<ดอกไม้ป่าอีสานใต้ ชมทุ่งดอกไม้ปลายฝน>-ดอกไม้ป่าอีสานใต้ ชมทุ่งดอกไม้ปลายฝน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ดอกไม้ป่าอีสานใต้ ชมทุ่งดอกไม้ปลายฝน-
-

ข้อมูลโดย : คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ททท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2

สภาพป่าของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ และป่าที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีพื้นที่เป็นป่าเต็งรังขนาดใหญ่ประมาณ 142,000 ตร.กม. โดยเฉพาะในพื้นที่ราบสูงโคราช ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ จ.อุดรธานี จ.ร้อนเอ็ด และ จ.ศรีสะเกษ และกระจายไปตามลุ่มแม่น้ำโขง ที่ จ.หนองคาย จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเขตภาคอีสานใต้ นอกจากนี้ ยังพบมากในภาคเหนือ ที่ จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.เชียงใหม่ และภาคกลาง พบที่ จ.อุทัยธานี จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี

ลักษณะของป่าเต็งรังประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับความสูง 150-700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ลักษณะเฉพาะป่านี้คือ เป็นป่าที่มีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากในหน้าร้อน ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าป่าชนิดอื่นๆ ปริมาณน้ำฝนของป่าชนิดนี้ประมาณ 800-1,500 ม.ม./ปี พรรณไม้ที่เป็นองค์ประกอบหลักของป่าชนิดนี้มีอยู่ 5 ชนิด คือ ยางกราด เหียง พลวง รัง และเต็ง สภาพโดยทั่วไปจะเป็นป่าโปร่ง หน้าดินตื้น ในบางพื้นที่มีกรวดหรือหินโผล่ พรรณไม้จะมีเรือนยอดชั้นเดียว ความสูงประมาณ 6-20 เมตร ไม้พื้นล่างส่วนใหญ่จะเตี้ยกว่า 1 เมตร ชนิดของพรรณไม้จะคละกัน

สำหรับพรรณไม้ป่าในเขตอีสานใต้
จากการสำรวจของคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ทำการสำรวจในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ผาแต้ม ป่าดงนาทาม ภูฆ้องคำ ภูแอ่วขัน พบว่ามีความหลากหลายของพรรณพืชเป็นจำนวนมาก พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ กล้วยไม้ ไม้พุ่มเตี้ย ไม้ยืนต้น ที่มีดอกสวยงามและมีฤดูกาลออกดอกแตกต่างกันไป เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อันเนื่องจากการมีรายได้สำหรับการดูแลรักษาพื้นที่การสร้างงานให้ชนบทหรือท้องถิ่น และการสร้างจิตสำนึกของคนในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

ทุ่งดอกไม้ปลายฝน

ปลายฝนต้นหนาว ราวเดือนกันยายนถึงธันวาคม ช่วงรอยต่อของอากาศ ปริมาณน้ำฝนลดลง ความชื้นในอากาศมากขึ้น เมล็ดพันธ์เล็กๆ ที่ซุกตัวอยู่ตามซอกหินและใต้พื้นดิน กำลังเริ่มต้นวงจรชีวิตอีกครั้ง ธรรมชาติแต่งแต้มความงดงามให้ลานหินกว้าง กลายเป็นทุ่งดอกไม้หลากสีสัน หลายชนิดมีชื่อพระราชทานที่ไพเราะ เช่น ดุสิตา (หญ้าข้าวก่ำ), สรัสจันทร (ดอกดิน), สร้อยสุวรรณา (หญ้าสีทอง), ทิพเกสร (นกน้อย), มณีเทวา (กระดุมเงิน), เหลืองพิสมร (เอื้องเหลืองพิสมร) นอกจากนี้ยังมี แดงอุบล (เอื้องม้าวิ่ง) ดอกสีแดงอมม่วง เป็นกล้วยไม้ดินที่หายาก พบตามลานหินแถบจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันกำลังได้รับการประกาศให้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด หญ้าบัว ดาวไก่น้อย หงอนนาค ส้มเช้า เทียนน้อย เทียนดอย หญ้ารากหอม ดาวดิน เกล็ดหอย โคลงเคลง หรือเอนป้า ฝ้ายป่า พุดป่า หัวไก่โต้ง หยาดน้ำค้าง จอกบ่วาย ฯลฯ

ดอกไม้ป่านานาพันธุ์เหล่านี้ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันผลิดอกเต็มท้องทุ่ง ฤดูกาลที่เหมาะสมในการชมทุ่งดอกไม้ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถีงสิ้นปี นักท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวังในการเดินชม เพราะดอกไม้เหล่านี้มีขนาดเล็กและบอบบาง

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511