<ตารางเส้นทางเดินรถโดยสาร ระหว่างอำเภอ>-ตารางเส้นทางเดินรถโดยสาร ระหว่างอำเภอ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตารางเส้นทางเดินรถโดยสาร ระหว่างอำเภอ-
-

สายที่ ชื่อเส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
1451
1456
1459
1460
1461
1462
4306
4307
4309
4311
4503
4328
4329
4330
4365
4388
4389
4390
4477
4489
4546
4547
4548
4549
4588
4592
4597
4596
อุบลฯ-ม่วงสามสิบ
อุบลฯ-เขื่องใน
อุบลฯ-พิบูลฯ
อุบลฯ-เดชอุดม
พิบูลฯ-บ.ช่องเม็ก- บ.พลาญชัย
อุบลฯ-โขงเจียม
พิบูลฯ-บุณฑริก- บ.ห้วยทราย
เดชอุดม-บ.กุดเรือ-น้ำยืน
เดชอุดม-นาจะหลวย
น้ำยืน-นาจะหลวย
อุบลฯ-บ.ขามใหญ่
อุบลฯ-ตาลสุม-โขงเจียม
อุบลฯ-บ.สะพือ- ศรีเมืองใหม่
พิบูลมังสาหาร-โขงเจียม
อุบลฯ-เดชอุดม-บุณฑริก
อุบลฯ-พิบูลฯ-บุณฑริก
อุบลฯ-เดชอุดม- นาจะหลวย
อุบลฯ-เดชอุดม- น้ำยืน
เขื่องใน-  ม่วงสามสิบ
พิบูลมังสาหาร-โนนกาหลง
เดชอุดม-บ.โนนทอง
เขื่องใน-บ.ธาตุน้อย
เขื่องใน-บ.ท่าไห
เขื่องใน-บ.วังมน-ม่วงสามสิบ
พิบูลมังสาหาร- บ.คันไร่-บ.หัวตะพาน
อุบลฯ-บ.ชีทวน-  บ. เขื่องใน
เดชอุดม -  บ.นาโพธิ์
เดชอุดม - บุณฑริก -นาจะหลวย
บริษัท   ม่วงสามสิบ  จำกัด
บริษัท  ขนส่ง  จำกัด

บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

บริษัท  สมคิดเดินรถ  จำกัด

สหกรณ์เดินรถพิบูลมังสาหาร  จำกัด

บริษัทตระการพืชผลเดินรถ (2510) จำกัด

บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

บริษัทมวลชนเดินรถ จำกัด

บริษัท สุไชยเดินรถ 1989 จำกัด

สหกรณ์รถยนต์บริการอุบลราชธานี จำกัด

สหกรณ์เดินรถพิบูลมังสาหาร จำกัด

บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

บริษัท สหการเดินรถอุบล จำกัด

บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด

บริษัทสมคิดเดินรถ จำกัด

บริษัท เขื่องในเดินรถ จำกัด

สหกรณ์เดินรถพิบูลมังสาหาร จำกัด

บริษัท พงษ์ชัยอุบลเดินรถ จำกัด

บริษัท เขื่องในรวมมิตร จำกัด

บริษัท เขื่องในเดินรถ จำกัด

บริษัท เขื่องในเดินรถ จำกัด

สหกรณ์เดินรถพิบูลมังสาหาร จำกัด

บริษัท เขื่องในรวมมิต จำกัด

สหกรณ์บริการเดินรถเดชอุดม จำกัด

สหกรณ์บริการเดินรถเดชอุดม จำกัด

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511