<ตารางเส้นทางเดินรถโดยสาร ระหว่างจังหวัด>-ตารางเส้นทางเดินรถโดยสาร ระหว่างจังหวัด-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตารางเส้นทางเดินรถโดยสาร ระหว่างจังหวัด-
-

สายที่ สายที่/ชื่อเส้นทาง ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง
4 
7
25
98
929
931
944
946
947
955
214
222
228
229
232
234
241
235
251
253
254
255
256
268
279
282
285
290
503
504
505
511
 
512
523
536
587
588
589
กรุงเทพฯ - บุณฑริก
กรุงเทพฯ-บ้านช่องเม็ก
กรุงเทพฯ-อุบล (ก)
กรุงเทพฯ-อุบล (ข)
กรุงเทพฯ-เขมราฐ
กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ-อุบลฯ
กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ-อุบลฯ-มุกดาหาร
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์-อุบลฯ
กรุงเทพฯ-โขงเจียม
อุบลฯ-ชานุมาน
อุบลฯ-อำนาจฯ
อุบล-พนา (ก)
229 -อุบล-พนา (ข)
อุบลฯ-เขมราฐ
อุบลฯ-หัวตะพาน
สกลนคร-อุบลฯ
อุดรฯ-อุบลฯ(ข)
มหาสารคาม-อุบลฯ
ร้อยเอ็ด-อุบลฯ
อุบลฯ-ค้อวัง
อุบลฯ-มุกดาหาร
อุบลฯ-นครพนม
 อุดรฯ-อุบลฯ(ค)
อุบลฯ-ศรีสะเกษ
ขอนแก่น-อุบลฯ
นครราชสีมา-อุบลฯ(ข)
อุบลฯ-มุกดาหาร (ข)
อุบลฯ-เลิงนกทา
อุบลฯ-มหาชนะชัย
อุบลฯ-ยโสธร
อุบลฯ-กันทรลักษ์
 
เดชอุดม-กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ-น้ำยืน
เดชอุดม-นาห่อม-กันทรลักษ์
อุบลฯ-เชียงใหม่
อุบลฯ-ระยอง
อุบลฯ-พัทยา
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทสหพานิชอุบล จำกัด
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด
บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด
บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด /บริษัท อุบลสายันต์เดินรถ จำกัด
บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด
บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด / บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท รถเมล์ศรีษะเกษ จำกัด
บริษัท รถเมล์ศรีสะเกษ จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด / บริษัทตระการพืชผลเดินรถ จำกัด
บริษัท เทพพิทักษ์เดินรถ จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัท อุบลสายันต์เดินรถ จำกัด
บริษัทวรินทรารักษ์เดินรถ จำกัด
บริษัท วรินทรารักษ์เดินรถ จำกัด
บริษัท ขนส่ง จำกัด / บริษัท ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ จำกัด
บริษัท สมคิดเดินรถ จำกัด
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511