<ตารางเวลาเดินรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ>-ตารางเวลาเดินรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตารางเวลาเดินรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-
-

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศ ม. 1 (ก) VIP ชั้นเดียว 24 ที่นั่ง เฉพาะรถ 999
TEL : 02-936-2841-48 ถึง 02-936-2852-66 ต่อ 448,611

update 30/10/2551

เส้นทาง ค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
(บาท) (กม.) (ชม.)
ROUTE FARE DISTANCE TIME FROM BKK TO BKK
กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู 658 535 08.00 22.00 20.30
Bkk-Nong Bua Lampu
กรุงเทพฯ-หนองคาย 750 614 10.00 20.30 20.00
Bkk-Nong Khai
กรุงเทพฯ- ร้อยเอ็ด 627 516 07.00 22.00 21.30
Bkk-Roi-Et
กรุงเทพฯ-นครพนม 885 727 11.00 07.30,18.15,19.00 07.30,18.00
Bkk-Nakhonphanom 20.15,20.45
กรุงเทพฯ-เรณูนคร 879 722 10.00 19.30 17.45
Bkk-Renu Nakhon
กรุงเทพฯ-สกลนคร 773 633 10.00 20.10,20.30,21.00 19.30,20.30
Bkk-Skol Nakhon
กรุงเทพฯ-เชียงคาน 745 609 09.00 22.00 18.30
Bkk-Chiang Khan
กรุงเทพฯ-สุรินทร์ 532 428 06.00 22.00 21.30
Bkk-Surin
กรุงเทพฯ-สหัสขันธ์-บ้านแพง 980 809 12.00 20.00 17.00
Bkk- Banpang
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี (ข) 792 649 11.00 21.00 20.00
Bkk-Ubonrachathani
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 818 671 10.30 08.00,20.45,21.30 08.30,20.00,20.15
Bkk-Mukdahan
กรุงเทพฯ-ยโสธร 644 522 08.00 20.50 20.30
Bkk-Yasothon
กรุงเทพฯ-อำนาจเจริญ 705 577 08.30 21.00 19.00
Bkk-Amnactharoen          
กรุงเทพฯ-ธาตุพนม 860 707 09.00 20.40 18.30
Bkk-Thadpanom          
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์-อุบล 736 601 08.30 21.30 18.30
Bkk-Ubon          

รถปรับอากาศ ม.4 ก สองชั้น (VIP 32 ที่นั่ง)

เส้นทาง ค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
(บาท) (กม.) (ชม.)
ROUTE FARE DISTANCE TIME FROM BKK TO BKK
กรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์-สมเด็จ 633 553 08.30 22.00 21.00
Bkk-Somdet          
กรุงเทพฯ-นครพนม 885 727 11.00 07.30,19.00,20.15 07.30,18.00,18.02
Bkk-Nakonpanom          

รถปรับอากาศ ม.4 ข สองชั้น (VIP 32 นั่ง)

เส้นทาง ค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
(บาท) (กม.) (ชม.)
ROUTE FARE DISTANCE TIME FROM BKK TO BKK
กรุงเทพฯ-นาวัง 455 578 09.15 21.00 20.40
Bkk-Nawang          
กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู 423 535 08.30 08.30 08.45
Bkk-Nongbualamphu          
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 509 649 10.00 10.00 20.00
Bkk-Ubon          
กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบลฯ 482 614 10.00 10.00 17.00
Bkk-Ubon          


รถปรับอากาศ ม.4 พ ชั้นเดียว 32 ที่นั่ง
เส้นทาง ค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
(บาท) (กม.) (ชม.)
ROUTE FARE DISTANCE TIME FROM BKK TO BKK
กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู 494 535 08.30 21.40 19.45
Bkk-Nong Bua Lampu
กรุงเทพฯ- สกลนคร-นาแก 624 683 10.30 21.30 19.00
Bkk-Nakhare          
กรุงเทพฯ- กุดชุม-นครพนม 632 692 10.50 20.35 17.40
Bkk-Nakornphanom          
กรุงเทพฯ- มุกดาหาร 613 671 10.30 20.05 19.00
Bkk-Mookdahan          
กรุงเทพฯ-ยโสธร 483 522 08.00 21.35 20.00
Bkk-Yasothon          
กรุงเทพฯ- เลิงนกทา 544 591 09.00 20.30 16.30
Bkk-Leangnokta          


ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศ ม.1 (ข) ชั้นเดียว (40 ที่นั่ง)
เส้นทาง ค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
(บาท) (กม.) (ชม.)
ROUTE FARE DISTANCE TIME FROM BKK TO BKK
กรุงเทพฯ - หนองคาย 482 614 10.00 21.45 19.30
Bkk-KnonKhai          
กรุงเทพฯ -เรณูนคร 565 722 11.00 19.30 17.30
Bkk-Renunakorn          
กรุงเทพฯ -ธาตุพนม 553 707 10.30 19.15 17.30
Bkk-Thatpanom          
กรุงเทพฯ -นาถ่อน 571 730 11.00 20.45 17.30
Bkk-Naton          
กรุงเทพฯ -สกลนคร 497 633 09.00 08.30,19.10,20.00 08.30,18.00,19.30
Bkk-Sakonnakon       21.00 19.45
กรุงเทพฯ -บุรีรัมย์ 311 388 06.00 08.00,21.00,22.30 08.00,09.10,21.30
Bkk-Buriram          
กรุงเทพฯ -พนมรุ้ง 292 360 05.00 09.30 21.00
Bkk-Phanomrung          
กรุงเทพฯ -บ้านแพง 612 784 11.00 20.30 16.10
Bkk-Banphaeng          
กรุงเทพฯ -บึงบูรพ์ 432 533 07.00 21.45 19.00
Bkk-Bungboon          
กรุงเทพฯ -รัตนบุรี 391 491 08.00 09.30,22.00 07.00,20.00
Bkk-Ratanaburi          
กรุงเทพฯ -รัตนบุรี (สตึก) 331 413 07.00 09.00 20.30
Bkk-Ratanaburi          
กรุงเทพฯ -โขงเจียม 553 707 10.30 20.30 16.00
Bkk-KhongJeam          
กรุงเทพฯ -ร้อยเอ็ด 409 516 08.30 22.00 19.20
Bkk-Loiet          


ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศ ม.2 ชั้นเดียว 46 ที่นั่ง
เส้นทาง ค่าโดยสาร ระยะทาง ระยะเวลา เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง
(บาท) (กม.) (ชม.)
ROUTE FARE DISTANCE TIME FROM BKK TO B
กรุงเทพฯ-บุณฑริก 417 685 09.30 18.30 19.00
Bkk-Boondaric          
กรุงเทพฯ-กันทรลักษณ์ 336 547 09.00 21.30 20.30
Bkk-Kantalul          
กรุงเทพฯ-โนนสังข์ 340 551 09.00 21.00 19.00
Bkk-Nonsunk          
กรุงเทพฯ-นาวัง 354 578 09.30 21.30 18.00
Bkk-Nawang          
กรุงเทพฯ-บ้านผือ 374 611 09.00 20.00 20.20
Bkk-Banphaoe          
กรุงเทพฯ-หนองคาย 375 614 10.00 07.00,20.40 10.00,18.30
Bkk-Nongkhai          
กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด 314 509 07.30 06.30 07.30
Bkk-Loeit          
กรุงเทพฯ-นครพนม 442 727 11.00 08.00,15.00,19.00 07.30,08.30,17.00
Bkk-Nakonpanom       20.30 17.30,18.00
กรุงเทพฯ-ปลาปาก-นครพนม 442 727 11.00 17.30,19.45 17.15
Bkk-Nakonpanom          
กรุงเทพฯ-เรณูนคร 440 722 10.45 07.30,20.20 07.30,17.00
Bkk-Renunakorn          
กรุงเทพฯ-ธาตุพนม 430 707 10.30 18.50 17.00
Bkk-Thatphanom          
กรุงเทพฯ-สกลนคร 386 633 09.00 19.30 17.30
Bkk-Sakonakorn          
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ 210 332 05.00 06.30,16.00 06.30,13.00
Bkk-Chaiyapoom          
กรุงเทพฯ-วังสะพุง 368 586 06.30 21.30 18.30
Bkk-Wangsapook          
กรุงเทพฯ-ภูหลวง 347 567 06.30 19.30 18.30
Bkk-Phulueang          
กรุงเทพฯ-เชียงคาน 372 609 08.00 20.00 20.00
Bkk-CheangKan          
กรุงเทพฯ-เลย 344 560 08.00 07.00 09.00
Bkk-Loe          
กรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ 357 588 08.00 21.30 20.40
Bkk-Karasin          
กรุงเทพฯ-สุรินทร์ 266 428 07.00 07.00,08.30,10.00 07.30,09.00,10.30
Bkk-Surin       11.00,13.00,17.00 11.30,12.00,13.00
        19.30,20.30,22.00 18.30,19.00,22.00
        23.00 22.30
กรุงเทพฯ-จอมพระ-สนม 300 484 06.30 21.30 21.20
Bkk-Jomphasanom          
กรุงเทพฯ-กาบเชิง 287 446 06.00 21.50 19.00
Bkk-Krapcheang          
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ 242 388 06.00 07.30,09.00,10.30 07.40,08.40,09.40
Bkk-Buriram       12.45,15.00,19.30 13.40,15.40,19.30
        20.30,23.00 20.40,22.00
กรุงเทพฯ-บ้านคูเมือง 274 441 06.00 22.00 21.00
Bkk-Ban Khumueang          
กรุงเทพฯ-พนมรู้ง 227 360 05.30 21.30 09.30
Bkk-Phanomrung          
กรุงเทพฯ-บ้านแพง 476 784 11.00 07.00,15.00,17.00 07.30,15.00,15.30
Bkk-Banpheang       21.00 16.20
กรุงเทพฯ-บุ่งคล้า 482 832 11.00 19.00 16.00
Bkk-Bungkha      
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511