<ตารางเดินรถของบริษัท สหมิตรขนส่ง จำกัด>-ตารางเดินรถของบริษัท สหมิตรขนส่ง จำกัด-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตารางเดินรถของบริษัท สหมิตรขนส่ง จำกัด-
-

ตารางเวลารถ ขากลับจากปลายทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี
ชนิดรถ นครพนม อุดรธานี สว่างแดนดิน พังโคน พรรณานิคม สกลนคร นาแก ธาตุพนม มุกดาหาร เลิงนกทา อำนาจเจริญ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1  ป.2   5.45 7.00 7.30 7.50 9.00 10.00 10.30 11.30 12.30 13.15 14.00 14.30
2  พัดลม 6.00             7.30 8.30 9.30 10.30 11.00 11.30
3  พัดลม   6.15 7.30 8.20 8.40 10.00 11.00 11.15 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00
4 พัดลม           6.30 7.45 8.15 9.30 10.30 11.30 12.30 13.00
5 ป.1 7.00             8.00 9.30 10.00 10.40 11.10 12.00
6  พัดลม   7.00 8.30 9.20 9.40 11.00 12.00 12.15 13.30 14.00 15.00 15.50 16.30
7 พัดลม                 7.00 8.00 9.00 10.00 10.40
8 พัดลม 7.30             8.45 10.00 11.00 12.00 12.45 13.00
9  ป.1   8.00 9.00 9.30 9.45 10.30 11.30 11.45 12.30 13.30 14.15 15.00 15.30
10 ป.2                 8.00 8.40 9.30 10.50 11.15
11 พัดลม 8.30             9.45 11.00 12.00 13.00 13.40 14.30
12 ป.1           8.30 9.15 9.45 10.30 11.15 12.00 12.50 13.30
13 ป.2   9.15 10.30 11.00 11.15 12.10 13.00 13.15 14.30 15.30 16.20 17.00 17.30
14  ป.1   10.50 12.00 12.45 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00
15 ป.1   12.50 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00
16 ป.1 14.00             15.00 16.00 16.30 17.30 18.10 19.00
หมายเหตุ รถ ป.1 เป็นรถปรับอากาศชนิดที่มีห้องน้า
รถ ป.2  เป็นรถปรับอากาศชนิดที่ไม่มีห้องน้า

ตารางเวลารถ ขาไปจากจังหวัดอุบลราชธานี
ชนิดรถ อุบล ม่วงสามสิบ อำนาจ เลิง มุกดาหาร ธาตุพนม นาแก สกลนคร พรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน อุดร นครพนม
1  ป.2 5.45 6.15 7.00 7.30 8.40 9.30 10.30 11.00 12.00 12.40 13.10 14.30  
2  พัดลม 6.00 6.30 7.45 8.45 10.00 11.15             12.00
3 ป.1 6.30 6.50 7.40 8.00 9.00 10.00             11.15
4  พัดลม 7.00 7.30 8.20 9.30 10.30 11.30 12.00 13.30 14.20 14.40 15.10 16.30  
5  ป.1 7.30 8.00 8.30 9.10 10.00 11.00 11.30 12.00 12.40 13.00 13.45 15.20  
6  พัดลม 8.00 8.40 9.30 10.30 11.30 12.30 13.00 1400 14.50 15.00 15.30 16.30  
7 พัดลม 8.30 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00             14.00
8 พัดลม 9.15 9.45 11.30 12.40 13.30 14.30 14.45 15.30          
9 ป.2 9.30 10.00 11.00 11.40 12.15 13.15 13.50 14.15 15.00 15.30 16.00 17.30  
10 พัดลม 10.15 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00             16.00
11  ป.1 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.45 17.00 18.00 19.00  
12 พัดลม 12.15 12.45 13.30 14.30 15.30                
13 ป.1 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.30 18.15 18.30 19.00 20.00  
14 ป.1 14.00 14.20 15.10 15.40 16.30 17.00             18.00
15 ป.1 15.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.30 18.50 19.30          
16 ป.2 17.00 17.30 18.15 19.00 19.50                
หมายเหตุ รถ ป.1 เป็นรถปรับอากาศชนิดที่มีห้องน้า
รถ ป.2  เป็นรถปรับอากาศชนิดที่ไม่มีห้องน้า
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511