Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/guideubo/public_html/news/admin/config.php on line 25

Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตารางเดินรถของบริษัท สหมิตรขนส่ง จำกัด-
-

ҧö ҡѺҡ·ҧ֧ѧѴغҪҹ
Դö þ شøҹ ҧᴹԹ ѧ⤹ óҹԤ ʡŹ ҵؾ ء ԧ ӹҨԭ ǧԺ غҪҹ
1  .2   5.45 7.00 7.30 7.50 9.00 10.00 10.30 11.30 12.30 13.15 14.00 14.30
2  Ѵ 6.00             7.30 8.30 9.30 10.30 11.00 11.30
3  Ѵ   6.15 7.30 8.20 8.40 10.00 11.00 11.15 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00
4 Ѵ           6.30 7.45 8.15 9.30 10.30 11.30 12.30 13.00
5 .1 7.00             8.00 9.30 10.00 10.40 11.10 12.00
6  Ѵ   7.00 8.30 9.20 9.40 11.00 12.00 12.15 13.30 14.00 15.00 15.50 16.30
7 Ѵ                 7.00 8.00 9.00 10.00 10.40
8 Ѵ 7.30             8.45 10.00 11.00 12.00 12.45 13.00
9  .1   8.00 9.00 9.30 9.45 10.30 11.30 11.45 12.30 13.30 14.15 15.00 15.30
10 .2                 8.00 8.40 9.30 10.50 11.15
11 Ѵ 8.30             9.45 11.00 12.00 13.00 13.40 14.30
12 .1           8.30 9.15 9.45 10.30 11.15 12.00 12.50 13.30
13 .2   9.15 10.30 11.00 11.15 12.10 13.00 13.15 14.30 15.30 16.20 17.00 17.30
14  .1   10.50 12.00 12.45 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00
15 .1   12.50 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00
16 .1 14.00             15.00 16.00 16.30 17.30 18.10 19.00
˵ ö .1 öѺҡȪԴͧ
ö .2  öѺҡȪԴͧ

ҧö 仨ҡѧѴغҪҹ
Դö غ ǧԺ ӹҨ ԧ ء ҵؾ ʡŹ óҹԤ ѧ⤹ ҧᴹԹ ش þ
1  .2 5.45 6.15 7.00 7.30 8.40 9.30 10.30 11.00 12.00 12.40 13.10 14.30  
2  Ѵ 6.00 6.30 7.45 8.45 10.00 11.15             12.00
3 .1 6.30 6.50 7.40 8.00 9.00 10.00             11.15
4  Ѵ 7.00 7.30 8.20 9.30 10.30 11.30 12.00 13.30 14.20 14.40 15.10 16.30  
5  .1 7.30 8.00 8.30 9.10 10.00 11.00 11.30 12.00 12.40 13.00 13.45 15.20  
6  Ѵ 8.00 8.40 9.30 10.30 11.30 12.30 13.00 1400 14.50 15.00 15.30 16.30  
7 Ѵ 8.30 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00             14.00
8 Ѵ 9.15 9.45 11.30 12.40 13.30 14.30 14.45 15.30          
9 .2 9.30 10.00 11.00 11.40 12.15 13.15 13.50 14.15 15.00 15.30 16.00 17.30  
10 Ѵ 10.15 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00             16.00
11  .1 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.45 17.00 18.00 19.00  
12 Ѵ 12.15 12.45 13.30 14.30 15.30                
13 .1 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.30 18.15 18.30 19.00 20.00  
14 .1 14.00 14.20 15.10 15.40 16.30 17.00             18.00
15 .1 15.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.30 18.50 19.30          
16 .2 17.00 17.30 18.15 19.00 19.50                
˵ ö .1 öѺҡȪԴͧ
ö .2  öѺҡȪԴͧ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 1

ͧͧǧ˹¤Ѻ غŨʡŵ͹

‚¥¬ : หนึ่ง   email : sapagorn@hotmail.com ‡¡◊ËÕ «—π®—π∑√Ï ∑’Ë 23 ∏—𫓧¡ 2556 ‡«≈“ 10:32:19 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 2

ͧͧǧ˹¤Ѻ غŨʡŵ͹

‚¥¬ : หนึ่ง   email : sapagorn@hotmail.com ‡¡◊ËÕ «—π®—π∑√Ï ∑’Ë 23 ∏—𫓧¡ 2556 ‡«≈“ 10:33:27 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 3

öشѺ

‚¥¬ : นัทพงษ์ื   email : nut003_radio@hotmail.com ‡¡◊ËÕ «—πæƒÀ—  ∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2557 ‡«≈“ 12:36:34 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 4

Ҥ ѺҡȪ ҡش غ
Ѻҡغ ش .. ҹ .

‚¥¬ : ศรีลักษณ์   email : p_sri01@hotmail.com ‡¡◊ËÕ «—πæÿ∏ ∑’Ë 19 ¡’π“§¡ 2557 ‡«≈“ 21:11:32 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 5

Ҥö .1ҡ غ-ءѺ
.1ҡ ء-غѺ

‚¥¬ : นาย สุรพันธ์   email : surapan_penk@hotmail.co.th ‡¡◊ËÕ «—π՗ߧ“√ ∑’Ë 8 ‡¡…“¬π 2557 ‡«≈“ 13:01:02 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 6

Ҥö .1ҡ غ-ءѺ
.1ҡ ء-غѺ

‚¥¬ : นาย สุรพันธ์   email : surapan_penk@hotmail.co.th ‡¡◊ËÕ «—π՗ߧ“√ ∑’Ë 8 ‡¡…“¬π 2557 ‡«≈“ 13:01:58 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 7

ҡͧҡѺö ô õ ТͧѧеԴ

·դ 觢ͧҡǴµͧѧ öҨҡغŢͧҷʡŹͺѹ 11 ͡öҳ 14.00 .

‚¥¬ : พิริยา   email : acpiriya@gmail.com ‡¡◊ËÕ «—π‡ “√Ï ∑’Ë 12 ‡¡…“¬π 2557 ‡«≈“ 07:52:13 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 8

Ҥö .1 غ -ѧ⤹ ҳҷѺ


‚¥¬ : อดิศักดิ์ แหวนวงษ์   email : waenwong.pk@gmail.com ‡¡◊ËÕ «—π‡ “√Ï ∑’Ë 19 ‡¡…“¬π 2557 ‡«≈“ 14:42:21 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 9

How many hours from Oudon to Moukdahan ?

‚¥¬ : Nah   email : unatan108@gmail.com ‡¡◊ËÕ «—π՗ߧ“√ ∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2557 ‡«≈“ 21:42:32 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 10

ö-شáѺ

‚¥¬ : บอม   email : bom.peng05489@gmail.com ‡¡◊ËÕ «—π‡ “√Ï ∑’Ë 26 °√°Æ“§¡ 2557 ‡«≈“ 06:45:48 π. ≈∫

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë 11

ö-شáѺ

‚¥¬ : บอม   email : bom.peng05489@gmail.com ‡¡◊ËÕ «—π‡ “√Ï ∑’Ë 26 °√°Æ“§¡ 2557 ‡«≈“ 06:45:48 π. ≈∫


  · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
¢ÈÕ§«“¡ :  
™◊ËÕ :  
Õ’‡¡≈≈Ï :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511