<สรุปราคาค่าโดยสารรถไฟ ประเภทรถนั่งชั่น 2 JR-West สามารถยกรถ Wheel Chair ขึ้นสู่ตู้โดยสารได้>-สรุปราคาค่าโดยสารรถไฟ ประเภทรถนั่งชั่น 2 JR-West สามารถยกรถ Wheel Chair ขึ้นสู่ตู้โดยสารได้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สรุปราคาค่าโดยสารรถไฟ ประเภทรถนั่งชั่น 2 JR-West สามารถยกรถ Wheel Chair ขึ้นสู่ตู้โดยสารได้-
-

               ตามที่การรถไฟฯ ได้นำรถนั่งปรับอากาศชั้น 2 รุ่น JR-West ซึ่งดัดแปลงมาจากรถนั่งชั้น 3 ปรับอากาศรุ่น JR-West โดยปรับระบบใหม่ ปรับเบาะให้มีขนาดใหญ่, ติดตั้งประตูและลิฟท์ที่สามารถยกรถ Wheel Chair ขึ้นสู่ตู้โดยสารได้ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการทั้งบุคคลทั่วไป และผู้พิการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 คัน

               และที่ผ่านมาได้มีการพ่วงกับขบวนรถเชิงพาณิชย์ 4 ขบวน คือ ขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ที่ 1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ขบวนรถด่วนพิเศษนครพิงค์ที่ 2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ขบวนรถด่วนที่ 69 กรุงเทพ - หนองคาย ขบวนรถด่วนที่ 70 หนองคาย - กรุงเทพ

               โดยในวันที่ 6 มกราคม 2557 จะมีการพ่วงเพิ่มกับขบวนรถอีก 2 ขบวน คือ ขบวนรถด่วนที่ 67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ขบวนรถด่วนที่ 68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ

                เนื่องจากมีผู้สนใจที่จะใช้บริการของรถนั่งรุ่นนี้เป็นจำนวนมาก จึงขอสรุปรวมราคาค่าโดยสารใน 6 ขบวน ซึ่งเป็นราคาจากสถานีรถไฟกรงเทพเทพ ดังนี้

               สำหรับอีก 2 คันที่กำลังดำเนินการปรับปรุงดัดแปลงใกล้เสร็จแล้ว เมื่อทดสอบระบบเรียบร้อย จะนำไปพ่วงกับรถโดยสารสายใต้ 2 ขบวน คือ ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ

               หากต้องการตรวจสอบที่ว่าง และสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อที่สถานีรถไฟใกล้บ้านท่าน หรือ สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย 1690 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

create by : social media content

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511