<ตารางการบิน สายการบินไทย รักคุณเท่าฟ้า>-ตารางการบิน สายการบินไทย รักคุณเท่าฟ้า-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตารางการบิน สายการบินไทย รักคุณเท่าฟ้า-
-

ตารางบินของบริษัทการบินไทย
กรุงเทพฯ-อุบลฯ-กรุงเทพฯ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Bangkok (สุวรรณภูมิ/suvarnabhumi) to Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี)

เที่ยวบิน / Flight

ออก / Departure

ถึง / Arrival

หมายเหตุ

TG030

16:00 pm

17:15 pm

Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี) to Bangkok (สุวรรณภูมิ/suvarnabhumi)

เที่ยวบิน / Flight

ออก / Departure

ถึง / Arrival

หมายเหตุ

TG031

17:45 pm

18:50 pm

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 สายการบินไทย ปรับตารางการบิน ดังนี้

 Bangkok (สุวรรณภูมิ/suvarnabhumi) to Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี)

เที่ยวบิน / Flight

ออก / Departure

ถึง / Arrival

TG706

07.30 AM

08.35 AM

TG708

17:30 pm

18:35 pm

Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี) to Bangkok (สุวรรณภูมิ/suvarnabhumi)

เที่ยวบิน / Flight

ออก / Departure

ถึง / Arrival

TG707

09.05 AM

10.10 AM

TG709

19:05 pm

20:10 pm

ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับผู้ให้บริการ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานการบินไทย 02-5453000

 

บทความ == ปี 2553 การบินไทยในจังหวัดอุบลฯ ก็ได้ปิดสำนักงานทั้งหมดแล้ว

==ยกเลิกการบินไทยในประเทศ...ความคิดในการทำธุรกิจแบบนี้ก็มีด้วยหรือ?==

==เมื่อการบินไทยบอกว่าจะหยุดบินในประเทศ… เพราะขาดทุน ==

[1] [2] [3] [4]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511