<สายที่ 3 บ้านก่อ - โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรมอุบลฯ>-สายที่ 3 บ้านก่อ - โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรมอุบลฯ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 3 บ้านก่อ - โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรมอุบลฯ-
-

บ้านก่อ - ตลาดวารินฯ - ยงสงวนศูนย์ค้าส่ง - อุบลวัสดุ - ตลาดใหญ่
ยงสงวนช็อปปิ้งมอลล์ - เทศบาล - โรงพยาบาลใหญ่ - ยงสงวนมินิมาร์ท
ร.ร.อุบลวิทย์ - โรบินสัน - ราชภัฏ - โลตัส - โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตลาดหนองบัว - โปลีฯ - ยงสงวนเซฟแลนด์ - บิ๊กซี - บ.ข.ส. - เทคโนฯ

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากบ้านก่อ ไปตามถนนน้ำอ้อม ไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • แยกขวาไปตามถนนอุบลกิจ
 • แยกซ้ายไปตามถนนสถลมาร์ค
 • แยกซ้ายไปตามถนนปทุมเทพภักดี
 • แยกขวาไปตามถนนศรีสะเกษ 2
 • แยกขวาไปตามถนนทหาร
 • แยกซ้ายไปตามถนนสถิตย์นิมานการ
 • ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย แยกขวาไปตามถนนพรหมเทพ
 • แยกซ้ายไปตามถนนยุทธภัณฑ์
 • แยกขวาไปตามถนนเขื่อนธานี
 • แยกซ้ายไปตามถนนหลวง
 • แยกขวาไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกซ้ายไปตามถนนเทพโยธี
 • แยกซ้ายไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกขวาไปตามถนนชยางกูร
 • ถึงบ้านดอนกลาง แยกขวาไปตามถนนทางเข้าโรงเรียนเทคโนโลยี (กม.5)
 • สุดเส้นทางที่โรงเรียนเทคโนโลยีและเกษตรกรรมอุบลราชธานี

ช่วงบ้านก่อ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลฯ

 • เริ่มต้นจากบ้านก่อ ไปตามถนนน้ำอ้อม ไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • แยกขวาไปตามถนนอุบลกิจ
 • แยกซ้ายไปตามถนนสถลมาร์ค
 • แยกซ้ายไปตามถนนปทุมเทพภักดี
 • แยกขวาไปตามถนนศรีสะเกษ 2
 • แยกขวาไปตามถนนทหาร
 • แยกว้ายไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย แยกขวาไปตามถนนพรหมเทพ
 • แยกซ้ายไปตามถนนยุทธภัณฑ์
 • แยกขวาไปตามถนนเขื่อนธานี
 • แยกซ้ายไปตามถนนหลวง
 • แยกขวาไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกซ้ายไปตามถนนเทพโยธี
 • แยกซ้ายไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกขวาไปตามถนนชยางกูร
 • แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 ผ่าน แขวงการทางอุบลฯ
 • สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบล (บขส.)

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511