<สายที่ 2 สถานีรถไฟ - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาการ>-สายที่ 2 สถานีรถไฟ - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาการ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 2 สถานีรถไฟ - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาการ-
-

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากสถานีรถไฟอุบลราชธานี ไปตามถนนเกษมสุข
 • แยกซ้ายไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย ไปตามถนนอุปราช
 • แยกขวาไปตามถนนเขื่อนธานี
 • แยกซ้ายไปตามถนนหลวง
 • แยกซ้ายไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกขวาไปตามถนนอุปราช
 • แยกซ้ายไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกขวาไปตามถนนแจ้งสนิท
 • แยกขวาไปตามถนนราชธานี
 • แยกซ้ายไปตามถนนชยางกูร
 • ถึงบ้านดอนกลาง แยกซ้ายไปตามถนนคลังอาวุธ
 • สุดเส้นทางที่โรงเรียนศรีปทุมพิทยาการ
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511