<สายที่ 1 บ้านธาตุ - สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก>-สายที่ 1 บ้านธาตุ - สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 1 บ้านธาตุ - สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก-
-

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากบ้านธาตุ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 24
 • ถึงอำเภอวารินชำราบ ไปตามถนนสถลมาร์ค
 • แยกซ้ายไปตามถนนเกษมสุข
 • แยกขวาไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย แยกขวาไปตามถนนพรหมเทพ
 • แยกขวาไปตามถนนพรหมราช
 • แยกขวาไปตามถนนเขื่อนธานี
 • แยกซ้ายไปตามถนนบูรพาใน
 • แยกซ้ายไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกขวาไปตามถนนแจ้งสนิท
 • สุดเส้นทางที่สามแยกเข้าหมู้บ้านหนองแก

ช่วงบ้านธาตุ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลฯ

 • เริ่มต้นจากบ้านธาตุ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 24
 • ถึงอำเภอวารินชำราบ ไปตามถนนสถลมาร์ค
 • แยกซ้ายไปตามถนนเกษมสุข
 • แยกขวาไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย แยกขวาไปตามถนนพรหมเทพ
 • แยกขวาไปตามถนนพรหมราช
 • แยกขวาไปตามถนนเขื่อนธานี
 • แยกซ้ายไปตามถนนบูรพาใน
 • แยกซ้ายไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกขวาไปตามถนนแจ้งสนิท
 • แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 ผ่าน แมคโคร
 • สุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบล (บขส.)
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511