<สายที่ 12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ - บ้านดง>-สายที่ 12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ - บ้านดง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ - บ้านดง-
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน - ท่าบ่อ - ราชภัฏ - ตลาดน้อย
ตลาดใหญ่ - คิวตระการ - บ้านดงเจริญ

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ไปตามถนนหน้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
 • แยกขวาไปตามถนนคลังอาวุธ
 • แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23
 • แยกขวาไปตามถนนเข้าบ้านท่าบ่อ
 • ถึงบ้านท่าบ่อ ไปตามถนนสุขาอุปถัมภ์ ผ่านถนนเลี่ยงเมือง
 • แยกขวาไปตามถนนแจ้งสนิท
 • แยกซ้ายไปตามถนนอุปลีสาน
 • แยกขวาไปตามถนนชวาลาใน
 • แยกซ้ายไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกขวาไปตามถนนอุปราช
 • แยกซ้ายไปตามถนนพรหมเทพ
 • แยกซ้ายไปตามถนนอุบลศักดิ์
 • แยกขวาไปตามถนนเขื่อนธานี
 • แยกซ้ายไปตามถนนหลวง
 • แยกขวาไปตามถนนพโลรังฤทธิ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนพลแพน
 • แยกขวาไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกซ้ายไปตามถนนบูรพาใน
 • แยกขวาไปตามถนนอุบลฯ - ตระการฯ
 • แยกขวาไปตามถนนสมเด็จ
 • สุดเส้นทางที่บ้านดง
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511