<สายที่ 10 ศาลาบ้านดู่ - ศูนย์อพยพ>-สายที่ 10 ศาลาบ้านดู่ - ศูนย์อพยพ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 10 ศาลาบ้านดู่ - ศูนย์อพยพ-
-

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากศาลาบ้านดู่ ไปตามถนนสมเด็จ
 • แยกขวาไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนบูรพาใน
 • แยกซ้ายไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกขวาไปตามถนนบูรพานอก
 • ตรงไปตามถนนพโลรังฤทธิ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนเทพโยธี
 • แยกขวาไปตามถนนเขื่อนธานี
 • แยกว้ายไปตามถนนหลวง
 • แยกขวาไปตามถนนพรหมเทพ
 • แยกขวาไปตามถนนอุปราช
 • แยกขวาไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกซ้ายไปตามถนนผาแดง
 • แยกซ้ายไปตามซอยอาษาพล 3
 • แยกขวาไปตามถนนบัวพิทักษ์ ผ่านถนนวงแหวน
 • เข้าซอยแม่ชี ผ่านบ้านาคำ
 • สุดเส้นทางที่ศูนย์อพยพ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอุบลราชธานี)

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511