<สายที่ 9 ตลาดสดวารินชำราบ - บ้านโนนหงษ์ทอง>-สายที่ 9 ตลาดสดวารินชำราบ - บ้านโนนหงษ์ทอง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 9 ตลาดสดวารินชำราบ - บ้านโนนหงษ์ทอง-
-

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากตลาดสดวารินชำราบ ไปตามถนนเกษมสุข
 • แยกซ้ายไปตามถนนน้ำอ้อม
 • แยกขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2193 ผ่านบ้านกุดเป่ง
 • ถึงหลักกิโลเมตรที่ 3 แยกขวาไปตามถนนบ้านท่าข้องเหล็ก
 • ถึงบ้านโพธิ์เพียเพ้า แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเลี่ยงเมือง)
 • แยกขวาไปตามถนนเข้าวัดหนองบัว
 • แยกซ้ายไปตามถนนชยางกูร
 • ถึงสี่แยกถนนเลี่ยงเมือง แยกขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2050
 • สุดเส้นทางที่บ้านโนนหงษ์ทอง

ช่วงตลาดสดวารินชำราบ - บ้านหาดคูเดื่อ

 • เริ่มต้นจากตลาดสดวารินชำราบ ไปตามถนนเกษมสุข
 • แยกซ้ายไปตามถนนน้ำอ้อม
 • แยกขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2193 ผ่านบ้านกุดเป่ง
 • ถึงหลักกิโลเมตรที่ 3 แยกขวาไปตามถนนบ้านท่าข้องเหล็ก
 • ถึงบ้านโพธิ์เพียเพ้า แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเลี่ยงเมือง)
 • ถึงบ้านท่ากกแห่ แยกซ้ายไปตามถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • สุดเส้นทางที่บ้านหาดคูเดื่อ
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511