<สายที่ 8 บ้านปลาดุก - สถานีโทรคมนาคมอุบลฯ>-สายที่ 8 บ้านปลาดุก - สถานีโทรคมนาคมอุบลฯ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 8 บ้านปลาดุก - สถานีโทรคมนาคมอุบลฯ-
-

คิวตระการ - ตลาดใหญ่ - อำเภอ - ที่ดิน - โรงเรียนเบ็ญจะมะฯ - โรงพยาบาล

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากบ้านปลาดุก ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2050 ผ่านสี่แยกทวีลักษณ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนบูรพาใน
 • แยกขวาไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนเทพโยธี
 • แยกขวาไปตามถนนพโลรังฤทธิ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนหลวง
 • แยกขวาไปตามถนนพรหมเทพ
 • แยกขวาไปตามถนนวัดสุปัฏน์
 • แยกซ้ายไปตามถนนศรีณรงค์
 • แยกขวาไปตามถนนจงกลนิธารณ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกซ้ายไปตามถนนชวาลานอก
 • แยกขวาไปตามถนนนิคมสายกลาง
 • ถึงบ้านท่าวังหิน แยกขวาไปตามถนนสรรพสิทธิ์ ซอย 11 และซอย 16
 • สุดเส้นทาง ณ สถานีโทรคมนาคมอุบลฯ
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511