<สายที่ 7 ศาลปู่เจ้าคำจันทร์ - วัดพุทธนิคมกิติยาราม>-สายที่ 7 ศาลปู่เจ้าคำจันทร์ - วัดพุทธนิคมกิติยาราม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 7 ศาลปู่เจ้าคำจันทร์ - วัดพุทธนิคมกิติยาราม-
-

โรงเรียนวารินฯ - โรงพยาบาลวารินฯ - กุดเป่ง - ตลาดวารินฯ
อาชีวะ - ตลาดน้อย - เทคนิค - โรงเรียนนารี - ราชภัฏ - โรบินสัน
สถานีตำรวจ - โรงพยาบาลใหญ่ - ตลาดบ้านดู่ - หัวสนามบิน

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากศาลเจ้าปู่คำจันทร์ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ผ่านโรงเรียนวารินชำราบ
 • ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2193 ผ่าน โรงเรียนบ้านกุดเป่ง
 • ตรงไปตามถนนแดงมณีวรรณ
 • ตรงไปตามถนนศรีสะเกษ 1
 • แยกขวาไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • แยกซ้ายไปตามถนนสถลมาร์ค
 • แยกซ้ายไปตามถนนเกษมสุข
 • แยกขวาไปตามถนนสินธุประสิทธิ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนอุบลกิจ
 • แยกซ้ายไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • แยกขวาไปตามถนนเกษมสุข
 • แยกขวาไปตามถนนศรีสะเกษ 2
 • ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
 • ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย ไปตามถนนอุปราช ผ่านศาลากลางจังหวัด
 • แยกซ้ายไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกขวาไปตามถนนชวาลานอก
 • ตรงไปตามถนนแจ้งสนิท ผ่าน แขวงการทางอุบลฯ ที่ 1 สำนักชลประทานที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ ถึงหอนาฬิกา
 • แยกขวาไปตามถนนราชธานี ผ่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
 • แยกขวาไปตามถนนชยางกูร
 • แยกซ้ายไปตามถนนสุริยาตร์
 • แยกขวาไปตามถนนนครบาล
 • แยกซ้ายไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนบูรพาใน
 • แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 ผ่าน โรงเรียนปทุมวิทยากร
 • สุดเส้นทางที่วัดพุทธนิคมกิติยาราม
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511