<สายที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - ประปา>-สายที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - ประปา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ - ประปา-
-

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แยกขวาไปตามถนนนิวาสวิถี
 • แยกซ้ายไปตามถนนเจริญสุข
 • แยกขวาไปตามถนนสถลมาร์ค
 • แยกซ้ายไปตามปทุมเทพภักดี
 • แยกซ้ายไปตามถนนศรีสะเกษ 2
 • แยกขวาไปตามถนนเกษมสุข
 • ถึงสถานีรถไฟ แยกขวาไปตามถนนสถานีรถไฟ
 • แยกซ้ายไปตามถนนสถิตย์นิมานกาล
 • ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย ไปตามถนนอุปราช
 • แยกซ้ายไปตามถนนพิชิตรังสรรค์
 • แยกขวาไปตามถนนจงกลนิธารณ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนสุริยาตร์
 • แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิท
 • แยกขวาไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • สุดเส้นทางที่ที่ทำการประปาจังหวัดอุบลฯ
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511