<สายที่ 4 เรือนจำกลางอุบลราชธานี - โรงเรียนบ้านกุดลาด>-สายที่ 4 เรือนจำกลางอุบลราชธานี - โรงเรียนบ้านกุดลาด-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สายที่ 4 เรือนจำกลางอุบลราชธานี - โรงเรียนบ้านกุดลาด-
-

เส้นทางการเดินรถ

 • เริ่มต้นจากเรือนจำกลางอุบลราชธานี ไปตามถนนพโลชัย
 • แยกขวาไปตามถนนแจ้งสนิท
 • แยกซ้ายไปตามถนนศรีณรงค์
 • แยกขวาไปตามถนนสุปัฏน์
 • แยกซ้ายไปตามถนนเขื่อนธานี
 • แยกขวาไปตามถนนอุปราช
 • แยกซ้ายไปตามถนนพรหมเทพ
 • แยกซ้ายไปตามถนนหลวง
 • แยกขวาไปตามถนนศรีณรงค์
 • แยกซ้ายไปตามถนนพลแพน
 • แยกขวาไปตามถนนสรรพสิทธิ์
 • แยกซ้ายไปตามถนนบูรพาใน
 • แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 ผ่าน โรงเรียนปทุมวิทยากร
 • แยกขวาไปตามถนน รพช. หมายเลข 3021 ผ่าน โรงเรียนปากห้วยวังนอง โรงเรียนปทุมพิทยาคม
 • สุดเส้นทางที่โรงเรียนบ้านกุดลาด
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511