<กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 “เมืองแพร่เกมส์”>-กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 “เมืองแพร่เกมส์”-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 “เมืองแพร่เกมส์”-
-

               จังหวัดแพร่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 ต่อจากจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ชื่อว่า “เมืองแพร่เกมส์” ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 1–9 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้นายเกษม วัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 31 มกราคมนี้ เพื่อแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันและรับธงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ผู้สื่อข่าว : โสพิศ ทุยเวียง / สวท.   Rewriter : โสพิศ ทุยเวียง / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511