<โรงเรียนกีฬาอุบลเปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556‏>-โรงเรียนกีฬาอุบลเปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556‏-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-โรงเรียนกีฬาอุบลเปิดรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556‏-
-

               นายณรงค์ศักดิ์  คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เผยถึงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาฯ ว่า “ในขณะนี้ทางสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นี้ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 

1. กรีฑา             ม.1 , ม.2 และม.4  (ช/ญ)

2. เซปักตะกร้อ   ม.1 และม.4 (ช/ญ)

3. มวยไทย-มวยสากลสมัครเล่น  ม.1 และม.4 (ช/ญ) , ม.2 (ญ)

4. มวยปล้ำ         ม.1 และม.4 (ช/ญ)

5. ฟุตบอล          ม.1 (ช)

               สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจจำนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์  ที่ 4 มกราคม – วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00น. ณ โรงเรียนกีฬาที่ประสงค์จะเข้าเรียน ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์     โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา และโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

               นอกจากนี้ ท่านผู้ปกครองสามารถติต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่ 045 – 315846-7 และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ubss.ac.th/data-69232.html รวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.ubss.ac.th/data-69233.html “-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511