<ปราสาทบายน Bayon>-ปราสาทบายน Bayon-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ปราสาทบายน Bayon-
-

          ปราสาทบายน Bayon เป็นพุทธสถานลัทธิมหายาน ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นศิลปะเขมรแบบบายน  ยอร์จ  เซเดส์  กล่าวว่า "ปราสาทบายน มีลักษณะที่ลึกลับอยุ่หลายประการ ผังที่ซับซ้อนอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงผังมาเป็นลำดับ  มีลานแคบๆ ที่ลึกราวกับเป็นบ่อน้ำ  ระเบียงที่มืดมิด  แท่งหินขนาดใหญ่มหึมาที่ใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะที่ดูแล้วทั้งป่าเถื่อนและมีพลังน่ากลัว  ภาพสลักนูนต่ำก็มีบางส่วนที่ยังอธิบายไม่ได้  ซุ้มที่ว่างเปล่า  ปราสาทที่สลักเป็นใบหน้ามากมาย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไม่เหมือนใครโดยสิ้นเชิง  ทุกคนที่เคยได้เห็นปราสาทบายนมาแล้ว  จะต้องถูกตรึงไปด้วยความลึกลับของปราสาทนี้"

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511