-Safety Drive สอนขับรถยนต์ รับรองคุณภาพขับเป็น 100 %-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-Safety Drive สอนขับรถยนต์ รับรองคุณภาพขับเป็น 100 %-
-

Safety  Drive  สอนขับรถยนต์

เซฟตี้ไดร้ฟ รับรองคุณภาพขับเป็น 100 %
เพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิต ด้วยเทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้อง

 

Course  A   12    ชั่วโมง  =   ค่าลงทะเบียน  3,000  บาท

 • การขับรถขั้นพื้นฐานและการดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
 • การฝึกขับท่าบังคับที่มาตรฐาน  ตามกรมการขนส่งกำหนด
 • วิชากฎหมายจราจร  ว่าด้วยรถยนต์แนะแนวข้อสอบใบขับขี่  

  (สำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มขับรถ  หรือไม่เคยขับรถมาก่อน)

 


Course  B  5  ชั่วโมง  ค่าลงทะเบียน  1,500  บาท

 • ติวเตอร์ กฎหมายจราจรเพื่อทำใบขับขี่                 3  ชั่วโมง
 • ฝึกหัดแบบทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อสอบใบขับขี่      2  ชั่วโมง

  (สำหรับคนที่ขับเป็นแล้ว  แต่ไม่มีใบขับขี่)

 


Course  C   ( พิเศษเรียนชั่วโมงละ 350 บาท  )

 • พัฒนาทักษะการขับขี่ในระดับถืออาชีพในสภาพการใช้งานจริง
 • สำหรับคนที่เคยขับมาบ้างแต่ไม่ชำนาญ

***(  เรียนขับรถที่นี่  พร้อมพาทำใบขับขี่ )***

อาจารย์,  ผู้ฝึกสอน  จากนักกฎหมายที่ชำนาญการ

โทร.   084 – 8353731 ,    087 – 4514675  ,  884 - 2820135

ที่ตั้งศูนย์ฝึก ถ.วารินฯ-เดชฯ เลยตลาดกกแต้ 100 เมตร

rabbit_usahana@hotmail.com

 

end31mar2010

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511