<สวนเกษตร บ้านซำขี้เหล็ก>-สวนเกษตร บ้านซำขี้เหล็ก-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สวนเกษตร บ้านซำขี้เหล็ก-
-

          สวนเกษตรบ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ เป็นหมู่บ้านที่มีผลผลิตที่สำคัญ คือ เงาะ ทุเรียน ยางพารา มังคุด ลำไย  ฤดูที่มีผลผลิตมากโดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวน และเก็บผลิตผลจากสวนได้ในราคาถูก

          แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์ น้ำตกภูละออ วัดล้านขวด ชุมชนศีรษะอโศก ผามออีแดง และอุทยานแห่งชาติเข้าพระวิหาร

          สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร. 0-4561-2511, 611397

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511