<สวนเกษตร บ้านบุเปือย>-สวนเกษตร บ้านบุเปือย-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สวนเกษตร บ้านบุเปือย-
-

          สวนเกษตรบ้านบุเปือย ต.บุเปือย อ.น้ำยืน เป็นเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ อยู่ห่างจาก จ.อุบลราชธานี ไปตามถนนหมายเลข 24 แยกเข้าถนนหมายเลข 2171 ที่บ้านท่าโพธิ์ศรี ข้ามลำซอม เข้าสู่เขต อ.น้ำยืน ถึง กม.ที่ 35 เข้าสู่บ้านบุเปือย พบกับสวนผลไม้หลากชนิด เช่น น้อยหน่า มะขามหวาน มะม่วง เงาะ ลำไย ฝรั่ง ชมพู่ มะกอกฝรั่ง กล้วยน้ำเตี้ย มะกอกน้ำ มะพร้าวน้ำหอม นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวน และเก็บผลิตผลจากสวนได้ในราคาถูก และจะได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ความรู้เรื่องการถนอมอาหาร

          แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ปราสาทบ้านเบ็ญ ปราสาททองหลาง อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย วัดป่าไทรงาม แก่งลำดวน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม

          สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน โทร. 0-4537-1311 และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4531-1052, 311050

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511