<สวนเขียวสด บ้านสองคอน>-สวนเขียวสด บ้านสองคอน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สวนเขียวสด บ้านสองคอน-
-

          สวนเขียวสด ตั้งอยู่ที่บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผลิตผลคือ มะขามหวาน (ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม) และลำไย (พฤษภาคม-มิถุนายน) นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวน และเก็บผลิตผลจากสวนได้ในราคาถูก และจะได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร จากเกษตรกรตัวอย่างผู้เป็นเจ้าของสวน พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพฝั่งแม่น้ำโขง

          แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อวัดปากแซง พระเจ้าใหญ่องค์หมื่นวัดอูบมุง พระเจ้าใหญ่องค์แสนวัดโพธิ์ เยือนช่องแคบแม่น้ำโขงบ้านสองคอน ชมหสดสลึง ปากบ้อง (ช่องแคบแม่น้ำโขง 56 เมตร) เกาะหินหัวพะเนียง และหาดหงษ์หินเหลื่อม

          สถานที่ติดต่อ สวนเขียวสด บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร เจ้าของสวน อ.เรืองประทิน เขียวสด โทร. 0-1999-0298

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511